Amerika’nın On Pipet Lideri

Bu liderler Amerika’ya yalakalık standardına göre sıralanmıştır.

1 Boris Johnson;

Amerika bir konuda harekete geçince, hemen sorgusuz sualsiz Amerika’nın arkasından gider. Çin’e ve Rusya’ya karşıtlıkta, Amerika’dan daha hızlıdır. Ülkesine, İngiltere’ye hiçbir faydası olmamıştır. İngiltere’yi kişiliksiz ve kimliksiz hale getirmiştir.

Emanuel Macron;

Biden ile vücut vücuda yaşar. Ülkesine bir çivi çakmamıştır. Amerikan oligarklarına çok imkanlar yaratmıştır.

Ursula von der Legen; 

Çin’e ve Rusya’ya karşı yaptırımları hararetle savunur. Almanya halkını, enerjisiz bırakmada en önemli rolü oynamıştır. Batı değerlerini başka ülkelere karşı kullanır. Hakarette birincidir. Alman halkı karşı sorumlu değil, Amerikan devletine karşı sorumludur.

Justin Turudo;

Kanada’daki Çinlileri, Amerika at demiştir atmıştır. İşçilerin bankalarındaki paralarına, eylem yaptılar diye, el koymuştur. Nazi yapılı Amerikan uşağıdır.

Olaf Scholtz;

Alman halkının çıkarlarını savunmak yerine, Amrika’nın emirlerini yerine getirmek üzere Amerika tarafından tayin elmiş bir zattır. Liderlik özelliği de yoktur. Merkel Almanya’yı yüceltmiştir. Bu alçaltmıştır.

Bolsanaro;

Amerika’nı yardımlarıyla Brezilya’da iktidar olmuş. Hasımlarını sahte suçlamalarla hapse attırmıştır.

7 )Scot Morrison;

Avusturalya’yı Amerikan kolonisi gibi yönetmektedir. En son Avusturalya’ya Amerikan ve İngiltere üslerini yerleştirerek, Çin’e kaşı husumette ilk sırayı almıştır. Ekonomisi kötüye gitmektedir.

Vladimir Zeleski;

Amerika ve Batı emperyalizmi için kendi halkını Rusya’ya kırdırmıştır. 2014 yılında seçimle gelen hükümetlere Renkli Devrim uygulamalarında, Nazi kılıklı militanları Amerika adına yönetmiştir.

Eşref Gani;

Amerika adına Afganistan’ın başına getirilmiştir. Yakınları ve kendisi uçaklar dolusu altın ve dolarlar alarak ülkeden kaçmıştır.

Litvanya Halkı;

Sovyetler Birliğinin dağılması sonucu; yapay olarak kurulan devletlerden birisidir. Halkı henüz ulus bilincine varamamıştır. Japonya gibi Amerikan bağımlısıdırlar. Halkının yarısına, Rus olukları için vatandaşlık vermezler.

Bu saydıklarım, şampiyon sınıfında olanlardır. Sanmayın ki neoliberal lider sayısı on ile sınırlıdır.

Toplumda kendi çıkarı için toplum çıkarlarını gözü kapalı harcayanlar var ya devletlerin başındakiler de öyledirler.

YORUM EKLE