Kendimizi Anlamak ve Oluşturmak İçin Formül: “Yesemek”..

Formül derken bilimsel bir olgudan söz edeceğiz elbette..

Toplumumuz “çoklu yetenek” kavramı ile geç tanıştı..

Sanayi çağı uzmanlık deyince tek dalı anlıyordu.

Harvard Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Howard Gardner zeka ve yetenekle ilgili “Spektrum” projesini sonuçlandırdılar..

Bulgular şunlardır;
– zeka ve yetenek alanında hiyerarşi yoktur.
– yetenekler yedi alanda mevcuttur.
– bunlar ortaya çıkarılmalıdır.
– yetenek ve zeka konusunda yedi alan şunlardır;(mantık- matematik alanı-dil alanı-uzam alanı- müzik alanı- kinestetik alanı- içgörü alanı- sosyal alan)

Bu konudaki çalışmaya “çoklu zeka kuramı” denir.(Kaynak; Howard Gardner, Çoklu Zeka, Yeni Ufuklar, Kitapyurdu.com, 2013)

Şimdi gelelim bu bilimsel bulguya dayanarak kendi ürettiğimiz formüle;

Formülümüz şudur: YE.S.EM.EK.” yani; yetenek, sevmek, emek, ekmek(ürün anlamında)

İçimizdeki yetenek susmaz, durmaz, devamlı olarak dürter bizi, kendisini ortaya çıkarmamızı ister..

Yeteneğimiz yer altı suları gibi sürekli açığa çıkacak bir yerler, kanallar bulmaya çalışır..

Küçükken yetenek, kendini; bişeyleri yapmak, kurcalamk ve onları sevmek biçiminde gösterir..

İşte çocuktaki uğraş sevgisini fark edip yoğun emek verirsek, sonuçta ekmek ya da ürün dediğimiz “verim” ortaya çıkar.

Bu konuda en önemli başarı, alanlar arasında denge kurup optimal(en uygun) verime ulaşmaktır.

Yeteneksiz insan yok, yeteneği keşfedilmemiş insan vardır.

Atatürk’ün esas büyük dehası, çoklu yeteneklerini yönetme konusunda sağladığı dengedir..

Okullarımızda, ailede ve toplumda yetenek keşfi bir çocuğa yapılabilecek en büyük katkıdır.

Nasıl olacak?

Elbette bu bir çocuk gelişimi ve eğitimi konusu olmasının yanı sıra, toplumsal düzen sorunudur.

Nasıl bir toplum olmak istiyoruz?

Herkes kendi “YESEMEK” çizgisini(YE.S.EM.EK.) gözden geçirse kim bilir ne ilginç sorulara ulaşır..

Yeni yazılarımızda konuya devam edeceğiz..

YORUM EKLE