Sudur Teorisi Haktır…Ama Hz Muhammedin Nurunun Halidir Sudur…

Hz Muhammedin nuru yaratıldı her şeyin çakirdeği o nur. Yaratılmış bir ağaca benzetilse çekirdeğe o nur o nurun suduru da yaratılması da Allahın iradesine muhtaç…ayna ruh denilen şey yaratıldı ve sudur etti…o ayna da o ruhda o denklemde…çeşitli derecelerde esma tecelli etti farklıdır her birinin denklemi…şeytan ve melek Hz Adem de cem oldu bileşimdir Hz Adem…Toprak da var denkleminde…Toprakla beslenir kasdedilen bu …

Hint beyni Allah yeryüzüne hayvan şeklinde sudur etti”dedi…yeryüzüne sudur eden melek şeytan ve Ademdir…İlah zat olarak sudur etmez…esması sudur eder sıfatları sudur eder…Hakim olan bir ilah Yaratır  parçalanmaz kesret yok…secdelilerin yaratılması var. Allahın zatı neden sudur etsin ki yer yüzüne…esmasına sınır yok…esması aynalara düşmüş…Güneş bile ev sobası gibi yakınımızda değil çünkü uzakda da olsa yetiyor…ev sobası gibi aciz olsaydı yer yüzüne inmesi gerekli olurdu…Allah yer yüzüne indi diyen hint beyni Allahı acizleştiriyor kilise de acizleştiryor “Oğul” diyerek muhtaçlık veriyor…yardıma muhtaçlık desteğe muhtaçlık veriyor…

Şeytan ateşten melekler nurdan yaratıldı İnsan topraktan ama şeytanın ve meleğin bileşkesidir…İki zıt insan da cem oldu bir bileşim insan. bir denklemi var…bir ayna …her ayna cam değil su da aynalık yapıyor ama cam kadar ekmel aynalık yapamıyor…peygamberimizin nuru bileşim değil.. ilk nur yani kaynak nur…Kilise”oğul” derken ayna yı kasdeder…Yaradılanla yaradan ilişkisi bu iki ifade ile anlatılmış ama “Oğul” çok ileri derece bir ilişki…”Kur’an bunu eleştirmiş…Vahdet-i vücutçular  ayna sembolünü tercih ettiler…kilise abartmış…”Oğul”denklemi ile ayna denklemi aynı değil…zatından bir parça var “Oğul” denkleminde…Hint beyni de Kilise beyni gibi hatalı…

İşte ayet…”“Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi hakkıyla işitendir, her şeyi hakkıyla görendir.” (Şura, /11)”Oğul” sembolünde benzetme de var parçasın çünkü…”Kendini bilen rabbini bilir”çünkü aynasın rabbine…İlk ayna hz muhammedin nuru…diğer aynalar farklı denklemli…Şeytan var onların denkleminde ama hz Muhammet şeytanın yendi…her insan şeytanını yenemez ve rabbini bilemez…aynası kirlidir…eksiktir denklemi…şeytanın denklemi de eksik fıtratı eksik…Fıtrat ölçü değildir İslama tek hz Muhammedin fıtratı ekmel çünkü…ayna yani o aynada Allah görülür…ilk nur çünkü ve vahiyle de desteklenmiş…en ekmel ayna o. ama yine de “Beşer şaşar”…en az şaşma ona nasib olmuştur…”Kendini bilen Rabbini bilir” bilmesi seviye yönüyle farklıdır yani fıtrat dini de yeterli değil…ekmel fıtratlı ekmel aynadır…ve o da hz muhammeddir…

Yaratıcıdır o…Nur sıfatından hz muhammedin nurunu yarattı…her şey peygamberimizin nurundan pay aldı…en fazla payı melekler aldı…nurdan yaratılmışlar çünkü .Ademden önce toprak yaratılmıştı Hikmet bunu gerektirir çünkü…yer yüzüne inen bu nurdur…hz muhammedin nuru…bu nurdan toprak su gibi elementler sudur etti… melek ve şeytan da bu nurdan sudur etti…sudur eden Allahın zatı değil ki hz muhammedin nuru…”kainatın Nurudur Allah”denilirken kastedilen hz muhammedin nurudur hz muhammed aynadır Allahın zatına…ve nuruna…ilmine ve diğer esmasına…Nur sıfatına da aynadır…bütün sıfatlara yaratılanların ayna oluşu buna dedlildir…Kaynak hz Muhammedin nuru…o nurdan sudur etti yaratılanlar…cennet cehennem bile…Kaynak hz Muhammedin nurudur…”Allah ilk benim nurumu yarattı nurundan “buyurur efendimiz…”Allah gizli hazineydim bilinmek istedim yarattım” dedi…Zaman da yaratıldı…Allah ezeli ve ebedi ama işlerinin başlangıcı ve süresi var işleri .”Gökler 6 günde”işte ayet…O, bir şey yaratmak isteyince, “Ol” der, hemen oluverir.(Yasin /82)zamandan münezzeh ama yaratmasının süresi var sırası var…çünkü hakim…Toprak yaratılmadan hz Ademe geçilmez…Hz Muhammedin nuru yaratılmadan ayna yaratılmadan farklı aynalar yaratılmaz…Allahın nurunun parçası değiliz ama hz muhammedin nurunun parçasıyız…hz Muhammedin nuru ise bir ayna…esmaya ayna…Ruh Allahın zatından parça deme…Allahın zatı ürer deme…Allahın zatı yaratır ama yaratığı hz muhammedin nuru ve ruhu pay edilir..parçalara ayrılır…çekirdektir o nur bu yaratılmışı bir ağaca benzetirsek…”Oğul” dedi kilise Hz İsa’ya hz İsa da hz Adem gibi topraktan ama toprak da hz muhammedin nurundan…Hz İsa Hz Muhammedin nurundan bir parça “Oğul”değil…zatı ve sıfatları ezelidir …hz Muhammedin nuru da o ezeliye ayna…Allah ayna yarattı ilah o aynada…ama o ayna ilah değil…emanetçi…

Allahın değil aynanın parçasıyız…Hz muhammed ayna…farklı denklemleri o aynanın o nurun her yaratılmış…Allahtan parça değiliz ey vahdet-i vücutcu…işte hadis..:”

Aclûnî, Cabir (r.a)’dan şöyle bir hadis nakletmektedir: “Babam anam sana feda olsun ya Resulullah, Allah’ın eşyadan önce yarattığı ilk şeyin ne olduğunu bana haber ver.” dedim. Resuûlullah (s.a.s) şöyle dedi:

– Ey Cabir! Allah Teâlâ, eşyayı yaratmadan evvel kendi nûrundan senin nebînin nûrunu yarattı” Bu nûr, Allah’ın dilediği şekilde onun kudretiyle deveran(yani sudur) ediyordu. Bu vakitte, Levh, Kalem, Cennet, Cehennem, Mülk, Sema, Yer, Güneş, Ay, Cin ve İnsan ortalarda yoktu. Ne zaman ki Allah, mahlukâtı yaratmayı diledi; bu nûru dört parçaya böldü. Birinci bölümden kalemi, ikincisinden levh’i, üçüncüsünden de Arş’ı yarattı. Sonra da dördüncü bölümü tekrar dört parçaya ayırdı…

Evet…Allah’ın hiçbir benzerinin olmadığı Kur’anla sabittir. (Şura/11; İhlâs,/1-5) Nur vasfı da Allah’ın sıfatı olduğu zaman hiçbir yaratılmış nura benzemez. İlk yartılan hz muhammedin nuru…yani ilk ayna en ekmel ayna…Diğer aynalar ekmellikte derece derece…güneşi gözlemlesen esmayı ekmel gözlemleyemezsin çünkü ekmel ayna hz muhammedin hayatı…”Kendini bilen rabbini bilir “yani Hz Muhammedin hayatını bilen Rabbini bilir…diğer paygamberlerin hayat kesitleri de Allahı bilmemizi sağlar o temiz fıtratlar ölçüdür…Her fıtrat ekmel ölçü değil…uçkurcu ırkçı mideci…kirli aynadır…fıtratını bozanlardır onlar ölçü edinme onları…Kahrına uğrarsın Allahın güzel örnek hz muhammet sadece…İlk nur o…en ekmel nur o…güneşinde kaynağı hz muhammedin nuru…Her şey o nurdan sudur etti o nurun etkinliğini taşıyor bir ölçüde…Şeytanın denkleminde de o nur var…ama o nur derece derece pay edilmiş…denlemlere hamurumuza…

Güneşin ışığı nurdur, ayın ışığı nurdur, gündüzün aydınlığı nurdur, meleklerin hamuru nurdur. Elbette Allah’ın ezeli nuru, bu nurlardan hiçbirine benzemez.O nur hepsinin anası .ezeli ve ebedi olan nurdan başka formüllü bir nur yarattı Allah o hz Muhammedin nuru…o nurdan da farklı denklemli nurlar aynalar yarattı güneş bir nur yani bir ayna…bakınca Allahı görürsün esmasını görürür ekmel akıl gözdür.sadece cennette görülmez Allah.kör olana cennet nasib olmayacak…ekmel aklı olmayan kördür…Güneşe bakana ekmel akıl derki..Bu ilah değil ilahın memuru çünkü yörüngeye mahkum gücü sınırlı…Hz İsaya bakınca ölümlüye ben ilah demem der ekmel akıl ekmel mantık..Hz Muhammet ilk ayna yani imam…diğer aynalar onun cemaati…işte vahdet bu cemaat birlikteliği secdede birlik var…Hz muhammet il ayna ve secdeli Allaha secde ilişkisi kulluk memurluk emanetçilik ilişkisi var yaradanla yaradılan arasında “Oğul-baba ilişkisinde de secde var ama artı zat denkliği veya benzerliği var oğul babaya benzer…çünkü.”secdesi de Allah’adır. Hz isanın ama zatını taşır zatı parçalanmaz Allahın..üremez Allah…Yaratır yani…

Allahın yaratması ne mi…nurlandırmasıdır…nurundan Hz Muhammedin nurunu yarattı…o nurdan çeşitli denklemler ile irade ile…Hakim sıfatı denklem oluşturu göreve göre memur…mantığı hakim sıfatının etkinliğidir…ürünüdür…Hz Muhammedin görevi imamlıktı farklı fıtrat denklemi verilmiş ona…diğer yaratılanlar cemaat…secdede birleşir yaratılanlar…şeytan da melekte o cematin üyesi iki zıt bileşim mantığı ile bir beden oluyor…Havva annemiz kaburga kemiğinden diyenlerin muradı bu bileşim mantığını haykırmaktır…Üreme ikiden bir oluşmasıdır…bir erkek bir dişiden bir evlat oluşuyor…bileşimdir çocuk…anneden ve babadan bir şeyler almış yeni bir denklemdir çocuk…Bu üreme Allahın zatında da var deme…Yaratır Allah…ayna eder yarattıklarını emanetçi eder…maşa eder…şeytan da melek de Allahın maşasıdır zatından parça taşımaz o maşalar her maşanın denklemi farklıdır …İrade sahibi Allahtır…”Ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz” ayeti ile siz maşasınız demiş yarattıklarına…

Sudur teorisi haktır…ama Hz Muhammedin nurunun halidir sudur…İlk yaratılan nurdan yaratıldı her yaratılan…O Hz Muhammedin nuru…

YORUM EKLE