26
Haz 2019
Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik

Son yıllarda bir çok kişinin duyduğu ‘Endüstri 4.0' aslında toplumsal açıdan bir çok şeyi değiştirecek. Dolayısıyla endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza yepyeni kavramların ve modellerin girmesi kaçınılmaz olacaktır. Dördüncü...

MAKALEYİ OKU
25
Haz 2019
İşyeri, Kayıtlarını 10 Yıl Saklamak Zorunda

Sosyal güvenlik mevzuatına göre işveren ve işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, saklamak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrol ile...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2019
Yanlış Meslek Bildirene Ceza Var!

Ülkemizin önemli sorunların birisi olan kayıtdışılıkla mücadele amacıyla çalışanlarının meslek kodunun bildirilmesi uygulaması getirildi. Esasen kişinin yaptığı işle SGK'na bildirilen ücretlerin uygun olup olmadığı da buradan...

MAKALEYİ OKU
15
Haz 2019
1 Gün Erken Sigortaya, 2 Yıl Geç Emeklilik!

Geçen yazımızda 'Vergi İndirimiyle Engelliye Erken Emeklilik” konusunu okurlarımızla paylaşmış ve engellilerin emekliliklerini ayrıntılı olarak açıklamıştık. Yüzde 40 ve üzerinde çalışma gücü kaybı olan özürlüler belli sigortalılık...

MAKALEYİ OKU
13
Haz 2019
Engellilere Vergi İndirimiyle Erken Emeklilik

Engellilerin hakları ile ilgili birçok düzenlemeler yapılmış olup, toplumun en duyarlı olduğu ve pozitif ayrımcılık yaptığı konudur. Emekli olmak isteyen engelliler, yaş beklemeden erken emeklilik avantajı kullanmak için vergi indirimi yazısı...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Doğum ve Evlat Edinene Part-Time Çalışma Var!

Son yıllarda çalışan annelerle ilgili getirilen düzenlemelerden birisi de doğum ve evlat edinme sonrası kısmi süreli (part-time) çalışmadır. Doğuma bağlı izinlerin bitiminden sonra ebeveynlerden birisine ve 3 yaşından küçük çocuğu evlat...

MAKALEYİ OKU
30
Mayıs 2019
İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Sona Erer

Önceki hafta bir çok okurumuzun merak ettiği isteğe bağlı sigortayı detaylıca yazmıştır. Özellikle ev hanımlar, öğrenciler, işsizler gibi emeklilik hakkını devam ettirmek isteyen kişiler için isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2019
Elli Yaşını Doldurulanların Yıllık İzin Avantajı

Geçtiğimiz haftalarda İstinye Üniversitesindeki öğrencilerimden biri, yıllık izinde önceki çalışmaların neden dikkate alınmadığını sordu. Gerçekten de İş kanununa göre, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında...

MAKALEYİ OKU
24
Mayıs 2019
Eşini Sigortalı Gösterenler Dikkat

Toplumda yaygın bir şekilde eşini kendi işyerinde sigortalı gösterenler bulunmaktadır. Aslında ev hanımları, çalışmayanlar, işsizler, öğrenciler gibi kesimler için emekliliklerini sağlamaya yönelik isteğe bağlı sigorta uygulaması var....

MAKALEYİ OKU
17
Mayıs 2019
Ramazan Kumanyasında Vergiye Dikkat!

Ramazan yardımlaşma, dostluk, huzur ve bereket ayıdır. Esasen bugünlerde toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar. Okurlarımızın hayret ettiklerini, yanlış bulduklarını düşünüyorum. Esasen bence de bu tür ayni yardımlardan...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2019
İsteğe Bağlı Sigorta 3.5 Yıla Dikkat

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. Herhangi bir işte çalışmayanlar, ev hanımları, öğrenciler ve...

MAKALEYİ OKU
10
Mayıs 2019
İşe Geç Gelenler Dikkat!

Çalışma hayatında hem işçinin ve hem de işverenin uymakla yükümlü olduğu yükümlülükler vardır. İşverenin iş sözleşmesinden ve kanundan doğan en temel borcu işçinin çalıştığı süreye göre ücret ödemek iken, işçinin temel...

MAKALEYİ OKU
08
Mayıs 2019
Kıdem Tazminatı Süresinde Ödenmezse Ne Olur?

Son bir aydır gündemi meşgul eden konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Biz de birkaç haftadır ağırlıklı olarak kıdem tazminatını yazıyoruz. Böyle olunca okurlarımızdan da çok soru geliyor. Bugün de süresinde ödenmeyen kıdem...

MAKALEYİ OKU
04
Mayıs 2019
Kıdem Tazminatından Vergi Kesilir mi?

Kıdem tazminatından esasen gelir vergisi kesilmeyeceği açıkça düzenlenmiştir. İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na göre ödenen kıdem tazminatından gelir vergisi kesilmez. Basın İş Kanunu'na göre ödenen kıdem tazminatının ise 24...

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2019
Ankara’dan Çalışma Hayatına Bakış

Bir süredir Ankara'dan uzakta idim. Açıkçası yolumu düşünmekten hep kaçındım. Bir vesile ile geçen haftanın son iş gününü Ankara'da geçirdim. Önce Türk-İş ‘in çok kıymetli genel başkanı Ergün Atalay'a misafir olduk....

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2019
Kimler Kıdem Tazminatı Alabiliyor

Kıdem tazminatı, son aylarda fon sistemine ilişkin yapılan açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Okurlarımızdan da bu yönde çok sorular geliyor. Esasen işçinin işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup kanunda gösterilen...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2019
Stajyer Öğrencide Püf Noktalara Dikkat

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim veya alan eğitimi görenler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası...

MAKALEYİ OKU
26
Nis 2019
Stajyer Öğrencide Püf Noktalara Dikkat

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, tamamlayıcı eğitim veya alan eğitimi görenler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2019
Kimler GSS Primi Ödeyecek

1 Ekim 2008 tarihinden önce SSK, Bağ-Kur ve Memurlar için sağlık hizmetlerinde farklılıklar olduğu gibi, isteğe bağlı sigortalılar, çalışmayanlar için de sağlık güvencesi olmadığı gibi, sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2019
Sendikalı Çalışanın Güvencesi Var

Yerel seçimler geride kaldı. Bazı belediyelerde aynı başkanlar seçilirken, bazılarında aynı partiden farklı bir başkan görev aldı. Bazı belediyelerde ise farklı partileri temsil eden başkanlar kazanınca koltuklar el değiştirdi. İşte bu...

MAKALEYİ OKU
20
Nis 2019
Yurtdışı Borçlanmasıyla Emeklilik

Yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin emeklilikleri yönünden hak kaybına uğramamaları ve eksik günlerini tamamlayabilmeleri için yurtdışı borçlanması imkanı tanınmıştır. Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen belirli sürelerinin...

MAKALEYİ OKU
19
Nis 2019
SGK’ya İşyerleri Elektronik Ortamda Bildirilecek!

SGK mevzuatına göre bir işyerinde sigortalı çalıştırılmaya başlanması durumunda bağlı olduğu SGK Müdürlüğü'nde işyeri dosyasının açılması gerekmektedir. İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2019
İdari Para Cezalarına İtiraz Yolu Getirilmeli

Çalışma hayatında, yükümlülüklere uymayan işverenlere bazı yaptırımlar getirilmiştir. Mevcut düzenlemede çalışma mevzuatı uyarınca uygulanan idari para cezalarına itiraz yolu olmayıp, doğrudan dava açılması gerekmektedir. 4857, 854,...

MAKALEYİ OKU
16
Nis 2019
Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödenebilir mi?

İşverenin, aynı işyeri veya işletmede çalışan işçilere, objektif ve haklı olmayan sebeplere dayanarak farklı işlemde bulunması yasaktır. Buna işverenin eşit davranma borcu denilmektedir. Burada bahsedilen eşitlik, eşit durumda olan kişiler...

MAKALEYİ OKU
15
Nis 2019
Engellilerin Emekliliği

Okurumuz S.Ö., bir çok kişiyi ilgilendiren engellilerin emekliliği konusunu soruyor. Diyor ki okurumuz, '23 Mayıs 1974 doğumluyum. 25 Ocak 2001 tarihinden itibaren primlerim yatmaya başladı. Toplamda 5070 gün primim var. 11 yasından beri epilepsi...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2019
Kadın İşçiye Düşük Ücret Ödenebilir mi?

İşverenin, aynı işyeri veya işletmede çalışan işçilere, objektif ve haklı olmayan sebeplere dayanarak farklı işlemde bulunması yasaktır. Buna işverenin eşit davranma borcu denilmektedir. Burada bahsedilen eşitlik, eşit durumda olan kişiler...

MAKALEYİ OKU
12
Nis 2019
Sendikaya Üyelik Serbest

Çalışanların sendikal ve örgütsel bilinçlenmeleri arttıkça sendikalı işçi sayısının da yavaş yavaş arttığı görülüyor. Anayasanın 51. maddesine göre; sendikaya üye olmak anayasal bir haktır. Emek tarafını temsil eden üç büyük...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2019
Çeyiz Hesabında Devlet Katkısına Dikkat

Evli olmayan çalışanlar için 2015 yılında getirilen düzenleme ile gençlerin evlilik hazırlıkları için oluşturdukları birikimlerinin değerlendirilmesi için çeyiz hesabı açarak Evli olmayan çalışanlar için 2015 yılında getirilen düzenleme...

MAKALEYİ OKU
22
Mar 2019
Kimler Gelir Vergisini Beyan Edecek?

Bir önceki yazımda gelir vergisi beyanı ile bazı önemli hususları açıklamıştım. Bugün de hem birden fazla işverenden ücret alanların durumunu ve hem de hazır beyan sistemini açıklayacağım. Normal şartlarda bir işyerinde çalışanların...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2019
Gelir Vergisi Beyannamesine Dikkat!

Vergi uygulamasında, her yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi gerekiyor. Biz de bugün gelir vergisi beyanının son günlerine yaklaşılırken bazı önemli hatırlatmalar yapalım istedik. Gelir vergisi, kişilerin elde ettiği kazançlara göre...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2019
Arabulucu’da Anlaşan İşçi İçin SGK Primi Ödenir mi?

İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte işçi ve işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklarda dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk dönemi başlamıştır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşıp anlaşamadıkları hususunu bir tutanak ile...

MAKALEYİ OKU
14
Mar 2019
Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı Açıldı

Gebze-Halkalı Banliyö Hattının Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tren hattı İstanbulluya 1 saat 10 dakika kazandıracak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattının açılışını gerçekleştirdi....

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2019
Apartman Görevlisinin Sgk Bildirimi

Apartman görevlisi ya da halk arasında bilinen adıyla konut kapıcıları için de SGK bildiriminin yapılması gerekiyor. Son düzenlemelerle konut kapıcılığı iş yerleri de SGK  tarafından kolay işverenlik kapsamına dahil edilmiştir. Konut...

MAKALEYİ OKU
12
Mar 2019
2018 Büyüme Rakamları Açıklandı

Türkiye 2018'de yüzde 2,6 büyüdü. Geçen yıl tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörü de yüzde 1,1 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Dördüncü çeyrekte yüzde 3 küçülen ekonomi 2018 yılının tamamında...

MAKALEYİ OKU
11
Mar 2019
Tadım’da yeni rota ABD

Tüm yatırım stratejisini tazelik üzerine kuran Tadım, yurtdışındaki müşterilerine daha hızlı ulaşabilmek için yatırımlarına bir yeni adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, Almanya'nın ardından ABD'ye de fabrika açmayı planlıyor....

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2019
Vergi İle Likidite Yaratma Önerisi

Piyasalarda yaşanan likidite probleminin çözümü için radikal bir öneri getirildi. Bağımsız denetçi YMM Yılmaz Sezer, likidite sıkıntısının çözümü için radikal öneri getirdi. Sezer, toplam vergi gelirleri içindeki payı yüzde 10'un...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2019
Albayrak: Enflasyondaki Düşüş Trendi Tüm Paydaşlarca Kabul Edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyondaki...

MAKALEYİ OKU
07
Mar 2019
“Ev Dışı tüketim Sektörü Yüzde 18 Büyüdü”

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu Başkanı Semih Decan, 4 yıldır ölçümlenmeye başlanan ev dışı tüketim sektörünün geçen yıl yüzde 18 büyüdüğünü söyledi. Eczacıbaşı Sezona Merhaba etkinliğinde basın mensuplarının sorularını...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2019
JP Morgan, TCMB’den Yumuşama Beklemiyor

'TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde” diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor. JP Morgan, TCMB'nin...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2019
Piyasalar 3 Faktöre Endekslendi

ABD Merkez Bankası Fed'in politikaları, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve Çin-ABD ticaret savaşındaki gelişmeler global ekonominin pusulası olacak. Küresel piyasalara dönem dönem konjonktürel politik hareketlerin ve jeopolitik...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2019
Elektrik Desteği Ödemeleri Yarın Başlıyor

Yarından itibaren devletten sosyal yardım alan 2 milyon 22 bin haneye PTT aracılığıyla elektrik desteği ödemesi yapılmaya başlanacak. Destek miktarı evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 TL ile 80.63 TL arasında değişecek. İhtiyaç sahiplerine...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2019
Küresel Otomotiv Sektörü Resesyona Giriyor!

Dünyanın en büyük otomobil pazarları ABD, Çin ve AB 2018'de sert fren yaptıktan sonra bu yıl da büyük risklerle karşı karşıya. Çin'de satışların 2018 seviyesini aşamayacağı, AB'de satışların yüzde 1 daralabileceği,...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2019
Yıldız Holding, Godiva’nın 4 Ülkedeki Hakları ve Belçika Fabrikasını Sattı

Yıldız Holding Godiva'nın Belçika fabrikası, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ayrıca Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a sattı. Yıldız Holding, Godiva'nın,...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2019
Ar-Ge Ceketi Farklılaştırdı, Müşteri Yüzde 50 Gençleşti

Teknolojiye yatırım yapan, Ar-Ge ile hafif, ter kokusunu karbonla yok eden, kırışmayan hatta uzaktan erişim ile ısınan takım elbiseler üreten Ramsey, 2023'te bölgesel bir marka olmayı hedefliyor. Zeynep Doğan, bu yıl yüzde 25 büyüme...

MAKALEYİ OKU
25
Şub 2019
Bitcoin’de Hedef 14 Bin Dolar!

Uluslararası blokzincir ve kripto para konferansı ‘Blockchain Economy İstanbul Summit', dün yapıldı. Zirveye, katılan Tom Lee ve Cal Evans gibi blockzincir dünyanın önde gelen isimlerinden çarpıcı tahmin geldi. Türkiye'nin ilk, dünyanın...

MAKALEYİ OKU
23
Şub 2019
Hayvancılık Projelerine Yüzde 50 Hibe Desteği

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamında gerçekleştirilecek damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu,...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2019
TBB: S&P’nin Değerlendirmesi Haksızlık

Yakın izlemedeki kredilere takibe atılmış muamelesi yapılmasının son derece yanlış olduğunu söyleyen Türkiye Bankalar Birliği, kredi derecelendirme kuruluşu S;P'nin değerlendirmesini 'haksızlık” olarak niteledi. Türkiye Bankalar...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2019
Yerel Seçimlerde 17 Milletvekili Yarışacak

17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı oldu. 17 milletvekili, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adayı oldu. AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2019
Perakendeciden ‘Tanzim’ Tepkisi

Perakendeciler, tanzim satış uygulamasının uzun sürmesi durumunda büyük zarar göreceklerini belirterek, sistemin bir an önce sonlandırılmasını istedi. Gıda fiyatlarındaki artış sonrası hayata geçirilen tanzim satış sistemi perakendeciyi...

MAKALEYİ OKU
19
Şub 2019
Konya Şeker’den Maliyet Azaltıcı Patates Tohumu

Tarımsal sanayide rekabet gücünü artırmak için Doku Kültürü Laboratuvarı kurarak tohum üretimine başlayan Konya Şeker, hastalıktan ari genç yerli patates tohumu üreterek maliyetleri 3'te bir oranında azaltmayı başardı. Konya Şeker,...

MAKALEYİ OKU

banner151