03
Mar 2021
Dinle Kimler Beyanname Verecek

Vergi mevzuatımıza göre bazı rutinler vardır. Bunlardan birisi de her yıl mart ayında gelir vergisi beyannamesi verilmesidir. Önceki yıllarda vergi daireleri tarafından yıl içinde birden fazla işyerinde çalışması nedeniyle beyanname vermesi...

MAKALEYİ OKU
02
Mar 2021
Bölgesel Teşvikte Uzatma Geldi

Uzun bir süredir ekonomik kalkınma ve bölgesel istihdama destek sağlanması amacıyla sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmaktadır....

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2021
Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17 Nisan 2020'den bu yana da Geçici fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği uygulanıyor. 7226 Sayılı Torba Kanun'la...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2021
Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma ciddi destek ve teşvikler verilmiştir. Bugün en çok eleştirilen tarım destek ve teşvikleri ile kurulan çok sayıda işletme var. Elbette...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2021
Mali Müşavirlere Mücbir Sebep Ertelemesi!

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin birçok kamusal yükümlülüğü yerine getirdiğini ve adeta kamuya ücretsiz çalıştığını söylesek yanlış olmaz. Ancak son aylarda özellikle Covid-19 hastalığı...

MAKALEYİ OKU
03
Şub 2021
Bağ-Kur Borçları Siliniyor mu?

Okurlarımızın çok sordukları konulardan birisi de Bağ-Kur borçlarının silinmesi veya eski dönem Bağ-Kur ödenmeyen vergi kaydı/şirket ortaklığı olan dönemin primlerinin ihyasıdır. Mevcut yasal düzenlemelere göre Bağ-Kur sigortalısı...

MAKALEYİ OKU
02
Şub 2021
Ücretsiz İzinli İşçinin Nakdi Ücret Desteği

2020 yılı hepimize için çok farklı bir deneyim yaşattı. Bu süreçte çalışma ve sosyal güvenlik bakımından konuyu değerlendirdiğimizde şunu gördük, hem mevzuatımız ve hem de çalışma sistemimiz buna hazır değilmiş. Mevcut Kısa Çalışma...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2021
Part-Time Çalışmada Püf Noktaları

Günümüzde başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere esnek çalışma yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle öğrenciler, küçük çocuğu olan anneler, emekliler gibi kesimlerin part-time çalışmaya daha sıcak baktığı görülmektedir....

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2021
Haksız Çıkartılan İşçiler “İşe İade İsteyebilir!”

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden...

MAKALEYİ OKU
21
Oca 2021
İş Kanununda Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Kıdem tazminatı işçinin İş Kanunundan doğan en temel haklarından biridir.kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup kanunda gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye...

MAKALEYİ OKU
19
Oca 2021
Kreş Yardımından Gelir Vergisi ve SGK Primi Kesilecek mi?

7103 sayılı Kanun'da kadın hizmet erbabı adına verilecek kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin gelir vergisi istisnası uygulanacağı düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 303) ile yapılan düzenlemeye göre kreş ve...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2021
Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına yapılan artışlar çerçevesinde yeniden belirlenmektedir. İş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir nedenle...

MAKALEYİ OKU
07
Oca 2021
Kısa Çalışmada değişenler

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu 'Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına...

MAKALEYİ OKU
06
Oca 2021
Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile 17.3.2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu süreçte belli durumlar haricinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2020
Kira ve Gelir Desteğinden Kimler, Nasıl Yararlanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin tebliğ yayınlandı. Destek programı kapsamında hibe, 'gelir kaybı desteği” ve...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2020
Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak

4857 sayılı İş Kanunu'nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Asgari...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2020
Kısa Çalışmada Neler Değişti?

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu 'Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına...

MAKALEYİ OKU
24
Ara 2020
Kısa Çalışmada 31 Aralık Tarihine Dikkat!

Kısa Çalışma; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2020
Kısa Çalışmada 31 Aralık Tarihine Dikkat!

Kısa Çalışma; Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2020
Bulgaristan Borçlanması İle Emeklilik

Türkiye'ye göçe zorlanmış vatandaşlarımıza SGK tarafından borçlanma imkanı getirilmiştir. Bulgaristan vatandaşlığı devam etse bile bu hizmetten faydalanabilirler. Bulgaristan Hizmet Borçlanmasından kendi isteği ile Bulgaristan'dan...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2020
Doğum Borçlanmasında Son Fırsatlar

Emeklilik için gereken prim gün sayısını dolduramayanlar için borçlanma yoluyla gün sayısının artırılması mümkündür. Kadın sigortalılar ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra üç doğuma kadar, doğum tarihinden...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2020
2021’de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Yine bir Aralık ayındayız, yine asgari ücret görüşmeleri başladı. İşçinin ve işverenin gözü kulağı asgari ücrette ve işçi cebine girecek paraya, işveren cebinden çıkacak maliyete bakıyor. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olmak üzere...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2020
İstihdama Dönüşe Prim Desteği Var

Koronavirüsün ekonomi ve istihdama etkisini azaltmak için 7256 sayılı Torba Kanunla önemli destekler getirildi. Bu desteklerden birisi de İstihdama Dönüş Prim Desteği olup eski çalışanların işe dönmesine destek veriyor. Özel sektör işverenleri,...

MAKALEYİ OKU
08
Ara 2020
GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi olmayanların dahil edildiği sigorta türüdür. Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır....

MAKALEYİ OKU
05
Ara 2020
Torba Kanunda İlave İstihdam Prim Desteği

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici...

MAKALEYİ OKU
02
Ara 2020
Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzindeki İşçi Sağlıktan Yararlanabilir mi?

Covid-19 virüs salgını kısa çalışma yapılması açısından dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak kabul edilmiş olup hali hazırda kısa çalışma uygulaması işyerlerinde yaygın olarak sürdürülmektedir. Yine iş sözleşmesinin...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2020
GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi olmayanların dahil edildiği sigorta türüdür. Zorunlu olarak herkesin genel sağlık sigortası kapsamına alınması 1/1/2012 tarihinde başlamıştır....

MAKALEYİ OKU
25
Kas 2020
Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle...

MAKALEYİ OKU
21
Kas 2020
Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu kanunla birlikte başta vergi ve SGK prim borçlarının...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2020
SGK Borçları da Kapsama Alındı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilen 239 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile birlikte birçok kamu alacağı yapılandırmaya tabi tutulmuştur. 5510 sayılı...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2020
Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta 'SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle, yurtdışında çalışıp ülkemize dönenlerin emekliliklerinde yurtdışı borçlanması konusunu...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2020
Kıdem Tazminatında Püf Noktaları

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi ile düzenlenmiştir. İş Kanununa tabi işçilerin İş sözleşmelerinin: 1. İşveren tarafından İş Kanununun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2....

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2020
SGK Gününü Doldurmayanlar Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olabilir

Emeklilik şartlarından birisi de SGK prim gün sayısının doldurulmasıdır. Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2020
Esnek Çalışma Özel Sektör İşyerleri İçin Zorunlu mu?

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak etkilemeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinde koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli kısıtlamalar geldi. Ülkemizde de koronavirüse yönelik yeni önlemler alınmaya devam ediyor. 04/11/2020 tarihinde...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2020
Fazla Mesai Ücrete Dahil Olabilir mi?

İşçi ve işveren ilişkisinde kıdem tazminatından sonra en fazla sorun yaşanan konunun fazla mesai olduğunu söylesek abartmış olmayız. İş Kanununa göre fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır....

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2020
Fesih Yasağı, Pandemi Ücretsiz İzni ve Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir ilk önceleri Çin'de ve devamında tüm dünyada ana gündem maddesinin Koronavirüsü (COVID- 19) olması ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2020
Torba Kanunda Matrah Artırımı Olacak mı?

Torba yasa ile birlikte ekonomide başta SGK ve Vergi borçlarının yapılandırmasının ekonomide hareketlenme sağlayacağı görülüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda şekillendirilen ve yakın bir zamanda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2020
Haklı Nedenle Ayrılan İşçi Tazminatını Alır

Türkiye'de 17 Nisan tarihinden itibaren fesih yasağı çerçevesinde işverenler belli durumlar haricinde işçilerini işten çıkartamamaktadır. Diğer bir deyişle işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2020
Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini müteakip TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı tarafından...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2020
Evde Bakım Aylığından Yararlanma Şartları?

Sosyal devlet ilkesinin gereklerinden biri olan engelliler için evde bakım aylığına başvuranların sayısının son yıllarda hızla arttığı görülmektedir. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının,...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2020
Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak belirli süreli iş...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2020
İşveren İşçi Ücretini Düşürebilir mi?

İşçi ve işveren arasında çalışma koşulları genellikle iş sözleşmesi, personel yönetmeliği veya işyeri uygulamasıyla belirlenmektedir. İş sözleşmesinin esaslı unsurları olan işçinin iş görme borcu ile bunun karşılığında işverenin...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2020
Yeni Ekonomi Programında İstihdam ve Teşvikler

Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan ekonominin yeni rotası kabul edebileceğimiz 2021-2023 Orta Vadeli program Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından duyuruldu. Yeni Ekonomi programında ana tema 'Yeni...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2020
Nakil Yapılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Ödenir mi?

Çalışanın işveren tarafından 7244 sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılması işçilere iş akdini haklı nedenle sona erdirme hakkı vermeyecektir. Zor günlerden geçiyoruz. Hem çalışanlar, hem işverenler ve hem de kamu yöneticileri...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2020
Fesih Yasağına Dikkat!

2020 yılının en fazla konuşulan, tartışılan ve toplumu etkileyen olayının Koronavirüs olduğunu söylersek abartmış olmayız. Çalışanların bu süreçte daha fazla olumsuz etkilenmemesi için 17 Kasım 2020 tarihine kadar fesih yasağı uzatılmış...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2020
Mesai Saatlerine İnce Ayar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaktadır. Ne var ki, Ağustos ayının başından bu yana ülke genelinde artan vaka sayısı nedeniyle pandeminin...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2020
Koronavirüs Sürecinde Uzaktan Çalışma

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs istihdamı ve ekonomiyi ciddi anlamda etkileyerek esnek çalışma, uzaktan çalışma, evden çalışma gibi yöntemleri yaygınlaştırmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir çok sektörde...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2020
İhbar Süresine Uymayan İşçinin Yeni İşvereni de Sorumludur

İşçi ve işveren arasında fesih süresince yaşanan anlaşmazlıklardan birisi de ihbar tazminatıdır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2020
Bu Sese Kulak Verelim!

Zaman zaman bu köşede Maliye, SGK ve Bakanlıklarda çalışan farklı meslek gruplarının sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini ele alıyor, onların seslerini buradan duyuruyoruz. Devletin en önemli gelir kaynağı olan ve gelirlerin çok büyük...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2020
Sigortasız İşçi Çalıştıranlara Para Cezası Var!

İşverenlere getirilen bir takım yükümlülüklere uyulmasını sağlayabilmek için bazı müeyyideler, idari para cezaları getirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine...

MAKALEYİ OKU

banner151