21
Kas 2020
Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu kanunla birlikte başta vergi ve SGK prim borçlarının...

MAKALEYİ OKU
19
Kas 2020
SGK Borçları da Kapsama Alındı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilen 239 sıra sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile birlikte birçok kamu alacağı yapılandırmaya tabi tutulmuştur. 5510 sayılı...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2020
Gurbetçinin Emekliliğinde Püf Noktaları

Geçen hafta 'SGK gününü doldurmayanlar yurtdışı borçlanması ile emekli olabilir” başlıklı yazımda yurtdışında bulunan gurbetçilerle, yurtdışında çalışıp ülkemize dönenlerin emekliliklerinde yurtdışı borçlanması konusunu...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2020
Kıdem Tazminatında Püf Noktaları

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesi ile düzenlenmiştir. İş Kanununa tabi işçilerin İş sözleşmelerinin: 1. İşveren tarafından İş Kanununun 25'inci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2....

MAKALEYİ OKU
12
Kas 2020
SGK Gününü Doldurmayanlar Yurtdışı Borçlanması İle Emekli Olabilir

Emeklilik şartlarından birisi de SGK prim gün sayısının doldurulmasıdır. Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin, on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk...

MAKALEYİ OKU
10
Kas 2020
Esnek Çalışma Özel Sektör İşyerleri İçin Zorunlu mu?

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırarak etkilemeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinde koronavirüs önlemleri kapsamında çeşitli kısıtlamalar geldi. Ülkemizde de koronavirüse yönelik yeni önlemler alınmaya devam ediyor. 04/11/2020 tarihinde...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2020
Fazla Mesai Ücrete Dahil Olabilir mi?

İşçi ve işveren ilişkisinde kıdem tazminatından sonra en fazla sorun yaşanan konunun fazla mesai olduğunu söylesek abartmış olmayız. İş Kanununa göre fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır....

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2020
Fesih Yasağı, Pandemi Ücretsiz İzni ve Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir ilk önceleri Çin'de ve devamında tüm dünyada ana gündem maddesinin Koronavirüsü (COVID- 19) olması ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla...

MAKALEYİ OKU
31
Eki 2020
Torba Kanunda Matrah Artırımı Olacak mı?

Torba yasa ile birlikte ekonomide başta SGK ve Vergi borçlarının yapılandırmasının ekonomide hareketlenme sağlayacağı görülüyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda şekillendirilen ve yakın bir zamanda TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi...

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2020
Haklı Nedenle Ayrılan İşçi Tazminatını Alır

Türkiye'de 17 Nisan tarihinden itibaren fesih yasağı çerçevesinde işverenler belli durumlar haricinde işçilerini işten çıkartamamaktadır. Diğer bir deyişle işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları, belirli süreli...

MAKALEYİ OKU
22
Eki 2020
Torba Kanunla Teşvik, Vergi-SGK Affı ve Ekonomiye İnce Ayar Geliyor

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesini müteakip TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı tarafından...

MAKALEYİ OKU
19
Eki 2020
Evde Bakım Aylığından Yararlanma Şartları?

Sosyal devlet ilkesinin gereklerinden biri olan engelliler için evde bakım aylığına başvuranların sayısının son yıllarda hızla arttığı görülmektedir. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının,...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2020
Belirli Süreli Sözleşme ile Çalışan İşçi Kıdem Tazminatı Alır mı?

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kanunda belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif şartlara bağlı olarak belirli süreli iş...

MAKALEYİ OKU
07
Eki 2020
İşveren İşçi Ücretini Düşürebilir mi?

İşçi ve işveren arasında çalışma koşulları genellikle iş sözleşmesi, personel yönetmeliği veya işyeri uygulamasıyla belirlenmektedir. İş sözleşmesinin esaslı unsurları olan işçinin iş görme borcu ile bunun karşılığında işverenin...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2020
Yeni Ekonomi Programında İstihdam ve Teşvikler

Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan ekonominin yeni rotası kabul edebileceğimiz 2021-2023 Orta Vadeli program Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından duyuruldu. Yeni Ekonomi programında ana tema 'Yeni...

MAKALEYİ OKU
05
Eki 2020
Nakil Yapılan İşçilere Nakdi Ücret Desteği Ödenir mi?

Çalışanın işveren tarafından 7244 sayılı Kanun çerçevesinde ücretsiz izne çıkarılması işçilere iş akdini haklı nedenle sona erdirme hakkı vermeyecektir. Zor günlerden geçiyoruz. Hem çalışanlar, hem işverenler ve hem de kamu yöneticileri...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2020
Fesih Yasağına Dikkat!

2020 yılının en fazla konuşulan, tartışılan ve toplumu etkileyen olayının Koronavirüs olduğunu söylersek abartmış olmayız. Çalışanların bu süreçte daha fazla olumsuz etkilenmemesi için 17 Kasım 2020 tarihine kadar fesih yasağı uzatılmış...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2020
Mesai Saatlerine İnce Ayar

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını nedeniyle çeşitli tedbirler alınmaktadır. Ne var ki, Ağustos ayının başından bu yana ülke genelinde artan vaka sayısı nedeniyle pandeminin...

MAKALEYİ OKU
22
Eyl 2020
Koronavirüs Sürecinde Uzaktan Çalışma

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Koronavirüs istihdamı ve ekonomiyi ciddi anlamda etkileyerek esnek çalışma, uzaktan çalışma, evden çalışma gibi yöntemleri yaygınlaştırmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir çok sektörde...

MAKALEYİ OKU
16
Eyl 2020
İhbar Süresine Uymayan İşçinin Yeni İşvereni de Sorumludur

İşçi ve işveren arasında fesih süresince yaşanan anlaşmazlıklardan birisi de ihbar tazminatıdır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş...

MAKALEYİ OKU
14
Eyl 2020
Bu Sese Kulak Verelim!

Zaman zaman bu köşede Maliye, SGK ve Bakanlıklarda çalışan farklı meslek gruplarının sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini ele alıyor, onların seslerini buradan duyuruyoruz. Devletin en önemli gelir kaynağı olan ve gelirlerin çok büyük...

MAKALEYİ OKU
12
Eyl 2020
Sigortasız İşçi Çalıştıranlara Para Cezası Var!

İşverenlere getirilen bir takım yükümlülüklere uyulmasını sağlayabilmek için bazı müeyyideler, idari para cezaları getirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine...

MAKALEYİ OKU
09
Eyl 2020
Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

Geçen hafta erkek çalışanların 4/a (SSK) şartlarıyla emekliliklerini yazmıştık. Bugün de kadın çalışanlar için 4/a (SSK) şartlarını ele alacağız. Buna göre kadın çalışanlar için işe giriş tarihine göre aşağıda tabloda belirtilen...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2020
Yatırım Teşviklerinde Neler Değişti?

Yatırım teşvikleri, ülkelerin kalkınma stratejileri ile sosyo-ekonomik ve toplumsal yapısına göre yatırımcıları belirli faaliyetlere yönlendirmek amacıyla kamu tarafından sağlanan ayni ve nakdi destek paketleri olarak açıklanabilir. Teşviklerle...

MAKALEYİ OKU
05
Eyl 2020
Emekli Aylığı Bağlanma Şartları

Emeklilik/Yaşlılık sigortasından şartları sağlayanlara emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanmakta veya yaşlılık toptan ödemesi yapılmaktadır. Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşulları genel koşulları belirlenirken, sigortalıların...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2020
Kısa Çalışmaya Uzatma Geldi

Bilindiği üzere Koronavirüsü (Covid-19) salgın hastalığının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına geçilmişti. Burada amaç, işçinin işsiz kalmaması, işine devamının sağlanması,...

MAKALEYİ OKU
29
Ağu 2020
SGK Aylıklarında Zaman Aşımı

SGK tarafından aylık veya gelir bağlanabilmesi için mutlaka talepte bulunulması gerekir. Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı...

MAKALEYİ OKU
26
Ağu 2020
Fesih Yasağına Uymayana Ceza Var

Koronavirüsünün çalışanlara yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için Covid Fesih yasağı getirildi. 7244 sayılı Torba Kanunla, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren...

MAKALEYİ OKU
24
Ağu 2020
Prim Günü Dolmayanlara Emeklilik Formülü

Emeklilik tüm çalışanların en önemli beklentisidir. Elbette emeklilik için gereken prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresi gibi şartları da sağlamak gerekiyor. Özellikle 2000 yılından önceki dönemlerde sigortalılık bilincinin de...

MAKALEYİ OKU
20
Ağu 2020
Ekonomide Normalleşme İçin Vergi Barışı Şart!

Geçtiğimiz aylarda da, iş dünyasından bizlere yansıyan konulardan birisi olan vergi ve sosyal güvenlik barışını gündeme getirmiştik. Kamuoyunda bu konuda yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz. 2020 yılından geriye doğru gidecek olursak,...

MAKALEYİ OKU
19
Ağu 2020
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde ücret Gizliliği

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile SGK'na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim...

MAKALEYİ OKU
15
Ağu 2020
Bunu Yapmayana Ceza Yağacak!

Birkaç haftadır dile getirdiğimiz Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi konusu esasen bütün işletmeleri doğrudan etkileyecektir. Buna göre, SGK'ya yapılan sigortalılık bildirimleri ile Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan ücret gelir vergilerinin...

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2020
Bu Kodlara Dikkat! SGK Çalışmalarınız İptal Olabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, e uygulamalar ve teknolojik yeniliklerle bir çok bakımdan hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok değil, bundan 15 yıl öncesine baktığımızda SSK Müdürlükleri önünde saatlerce işe giriş bildirgesi ve aylık ya da dört...

MAKALEYİ OKU
28
Tem 2020
KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği’nden Yararlanacak İşçilerde Eksik Gün Kodu

Pandemi sürecinde birçok işletme istihdam olanağı kalmayan işçilerin sözleşmelerini feshetmek yerine Kısa Çalışma ve/veya pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteğine başvurmak suretiyle personel politikasını oluşturmuştur. Çalışanlar...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2020
Çalışanlarına Eşit Davranmayana Ceza Var

Çalışma Hayatında işverenlere getirilen bir çok yükümlülük bulunuyor. Bunlardan birisi de çalışanlara eşit davranılması ve çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamasıdır. Buna göre iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik,...

MAKALEYİ OKU
18
Tem 2020
Bunları Yapmayana Ceza Var!

İş güvenliği, iş kazaları her zaman en önemli konuların başında gelmektedir. İşte iş güvenliğinin toplumsal önemine binaen ülkemizde ilk defa müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği yasası 2012 yılında çıkartıldı. Bu yasaya göre...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2020
Vergi Barışı Gelecek mi?

Bir süredir bizlere de yansıyan konulardan birisi olan vergi ve sosyal güvenlik barışında yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman basında da takip ettiğimiz üzere hem iş insanları ve STK'ları, hem de ekonomi yazarları kapsamlı...

MAKALEYİ OKU
14
Tem 2020
Yüksek Emekli Maaşında “ABO’ya” Dikkat!

Bir önceki yazımızda yüksek emekli maaşının püf noktalarını paylaşmıştık. Yüksek emekli maaşının en doğru yolu, sigorta primlerinin yüksek tutarlardan yatmasından ve buna bağlı olarak kazançların yüksek olmasından geçiyor. Yüksek...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2020
İşçinin Kıdem Yazminatı Tavanı Arttı

Gündemin önemli konularından birisidir kıdem tazminatı. 1475 sayılı İş Kanunu ödenecek kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır....

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2020
Yüksek Emekli Maaşı Almak İçin Ne Yapılmalı!

Sürekli olarak yüksek emekli maaşının formülü soruluyor. Hem bu köşede, hem de diğer gazetelerde sık sık dile getirilen konulardan biridir bu. Herkesin bir gün emekli olma hayali yanında, yüksek bir emekli maaşı hayali de vardır. Emekli...

MAKALEYİ OKU
06
Tem 2020
İki Konuya Öteleme Gelecek mi?

Bir süredir ertelemelerle en son 1 Temmuz 2020 tarihine ötelenen iki önemli konu yeniden gündeme geldi. Eğer bir erteleme olmazsa 1 Temmuz itibariyle 2 yeni uygulama yürürlüğe girecek gibi görünüyor. Bunlar hem işletmelerdeki maliyetleri arttıracak,...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2020
Kimlik Bildirimine Elektronik Ayar Geldi

Esasen uzun zaman önce kaldırılması gereken ve sıkıyönetim döneminden kalma 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununa göre, ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu...

MAKALEYİ OKU
01
Tem 2020
Kısa Çalışmaya Uzatma Geldi

Koronavirüsü neticesinde çalışma hayatını doğrudan ciddi şekilde etkileyen pandemi ile birlikte kısa çalışma, fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği ile işletmeler nefes alırken, çalışanlara da işten çıkartılmama ve...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2020
İş Güvenliğinde 1 Temmuz Sendromu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenler iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür....

MAKALEYİ OKU
24
Haz 2020
Kıdem Tazminatı’nda Hangi Model Geliyor?

Bir süredir gündemde olan kıdem tazminatı ve tamamlayıcı emeklilik sistemini konuşuyoruz. İşçi ve işverenleri aileleriyle birlikte değerlendirdiğimizde neredeyse 30 milyon kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatı konusunda hassas olunması ve toplumsal...

MAKALEYİ OKU
17
Haz 2020
Kıdem Tazminatında Neler Değişecek?

Yıllardır kıdem tazminatının geleceğini konuşuyoruz. Hem işçi hem de işveren kesimi kıdem tazminatında yapılacak değişiklikleri pür dikkat takip ediyor. İşçi hak kaybına uğramak istemiyor, işveren maliyetlerinin düşmesini istiyor....

MAKALEYİ OKU
16
Haz 2020
Evde Bakım Parasını Kimler Alabilir?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile koronavirüse yönelik ekonomik önlemlerde yeni bir aşamaya geçildiğini görüyoruz. Yeni normale uygun şekilde işletmelerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2020
Engellilerin Hangi Hakları Var?

Toplumun sessiz çığlığıdır onlar. Seslerini duymak, acılarını ve mutluluklarını hissetmek için görmemize gerek yok. Son yıllarda engellilere yönelik bir çok olumlu düzenleme yapıldığını kimse inkâr edemez. Engellilerin yaşam kalitesinin...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2020
Yol Parasına Koronavirüs Ayarı Şart!

Ülke olarak yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Büyük çoğunluk maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyor. Ancak toplu taşıma araları eski normaldekine benzer şekilde yürütülüyor. Buradan hareketle geçtiğimi günlerde yayınlanan...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2020
İşçiye istifa Yasağı Var mı?

Zor günlerden geçiyoruz. Son üç ayda gerek çalışanlar, gerek işçiler ve gerekse de kamu kurumları bir çok yenilik gördü. Bir çok kişinin adını bu süreçte ilk defa duyduğu kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin nakdi ücret desteği...

MAKALEYİ OKU

banner151