SAM­SUN'DA GELİN ARA­BA­SI­NIN YAP­TI­ĞI TRA­FİK KA­ZA­SIN­DA 2 KİŞİ YA­RA­LAN­DI

Sam­sun'un 19 Mayıs il­çe­sin­de gelin ara­ba­sı­nın yap­tı­ğı tra­fik ka­za­sın­da 2 kişi ya­ra­lan­dı.

Sam­sun'un 19 Mayıs il­çe­sin­de gelin ara­ba­sı­nın yap­tı­ğı tra­fik ka­za­sın­da 2 kişi ya­ra­lan­dı.

Oğuz­han K. (24) yö­ne­ti­min­de­ki 55 AGG 061 pla­ka­lı oto­mo­bil, De­re­köy mev­ki­sin­de sü­rü­cü­nün di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan elekt­rik di­re­ği­ne çarp­tık­tan sonra boş ara­zi­ye sav­rul­du.

Ka­za­da, sü­rü­cü ile oto­mo­bil­de bu­lu­nan Se­li­nay K. (24) ya­ra­lan­dı.

Ya­ra­lı­lar, 112 Acil Ser­vis ekip­le­rin­ce On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı.

Ka­za­dan gelin ve damat ise yara al­ma­dan kur­tul­du. SAM­SUN (AA)

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 16:19

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER