Sam­sun'da hak­kın­da 12 yıl ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri ya­ka­lan­dı

Sam­sun'da hak­kın­da 12 yıl ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri ya­ka­lan­dı

Sam­sun'un Sa­lı­pa­za­rı il­çe­sin­de hak­kın­da 12 yıl ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri ya­ka­lan­dı.

İlçede ara­nan şa­hıs­la­ra yö­ne­lik yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, hak­kın­da ban­ka­cı­lık ka­nu­nu­na mu­ha­le­fet­ten 12 yıl hapis ce­za­sı bu­lu­nan E.S, polis ekip­le­rin­ce ilçe mer­ke­zin­de ya­ka­lan­dı.

E.S, iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne ko­nul­du.   SAM­SUN (AA)

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER