Sam­sun'da iki oto­mo­bi­lin çar­pış­tı­ğı ka­za­da 6 kişi ya­ra­lan­dı

Sam­sun'un Çar­şam­ba il­çe­sin­de iki oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 1'i ağır 6 kişi ya­ra­lan­dı.

Sam­sun'un Çar­şam­ba il­çe­sin­de iki oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu 1'i ağır 6 kişi ya­ra­lan­dı.

Yusuf G. ida­re­sin­de­ki 52 DA 530 pla­ka­lı oto­mo­bil, Sam­sun-Or­du kara yolu Dal­bah­çe mev­ki­sin­de Dur­sun T. ida­re­sin­de­ki 55 GR 190 pla­ka­lı oto­mo­bil­le çar­pış­tı.

Ka­za­da, sü­rü­cü­ler ile araç­lar­da bu­lu­nan Sü­hey­la T, Hava A, Betül Fa­tı­ma T. ile Bahar Zey­nep T. (4) ya­ra­lan­dı.Ya­ra­lı­lar, kaza ye­ri­ne gelen 112 Acil Sağ­lık ekip­le­rin­ce Çar­şam­ba Dev­let Has­ta­ne­si'ne kal­dı­rıl­dı.

Ağır ya­ra­la­nan Bahar Zey­nep T, bu­ra­da­ki mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan Sam­sun On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si'ne sevk edil­di.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023, 12:15

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER