MUKADDESÂTIN  SÂDIK  BEKÇİLERİ


 

Mukaddesatın Sadık Bekçilerinden Yunus Emre diyor ki : Derman aradım derdime derdim bana derman imiş...

Derdi çok olanın düşmanı çoktur. Dert yoksa düşman da yoktur. Derdi olmayana düşman ne yapsın ki.

Derdi olmayana kim düşman olsun ki.

İtin kavgası et  Yiğitin kavgası devlettir. İt kemikle avunur Yiğit vatanı savunur.

Vatan Bayrak Ezan Kur an... mukaddes değerlerimizdir. Mukaddesatı dert edinmeyene düşman dost olur. Birileri bilmesede kimse görmesede bu cennet vatanın hem altında hem üstünde mukaddesata müştak dertli insanlar var.

Rehberi Kur an  Önderi Sünnet güzel yürekli bu insanlar diğer insanlara yön veren ve yol veren cesur yürekli önderlerdir.

Verme dünyaları alsanda bu cennet vatanı... diyenlerin nasihatlarını yoldaş edinen eli öpülesi güzel yürekli bu cesur insanlar, Çanakkalede kefensiz yatan sabilerin emanetini omuzlarında taşıyan ecdat yadigarı asil adamlardır.

Al bayrağına gözü gibi bakan, asker evladına dua eden ve adaklar adayan dertli koca çınarlardır.

Söz konusu vatansa gerisi teferruattır... diyen eli nasırlı babalar, evladını vatana kurban verirken vatan sağolsun diyen elli kınalı analardır.

Ayrılıkları farklılıkları kızgınlıkları ve kırgınlıları bir kenara koyup ölümü öldüren yiğitler,  bu cesur yürekli insanlardır

Öyle çirkef bir dünyada yaşıyoruz ki edepsiz edepliyi bastırır, Haksız haklıyı astırır Bu menfi hale rağmen düştüğü zaman umudunu, kalktığı zaman onurunu kaybetmeyen güzel yürekli bu insanlara hapis halvettir, sürgün hicrettir, ölüm vuslattır.

Aşk güzeldir karşılığı varsa Karşılıksız sevilir karşındaki vatansa. Güzel yürekli âşıkların yâri  Ezandır Kur’andır 

Bu Cennet Vatandır.

Üstünde izzetle yaşamak nasip değilse, izzetle ölmek zilletle yaşamaktan iyidir... deyip toprağın altında yatmayı şeref sayan  Asil Beka Bekçileridir.

Geçmişten aldığı mukaddesatı geleceğe tertemiz teslim etme çabasında olan bu güzel yürekli insanlar, şehadete namzet cesur yürekli erlerdir

1400 yıldır ilgisizlikten ağlayan minarelerin derdiyle dertlenen toprağın kara bağrında kefensiz yatan sâbilerin emanet ettiği bu cennet vatanın dertlileridir

Yeryüzündeki en son gözü yaşlı mazlumun göz yaşı dinene kadar sonu ölüm olsa da zalimin karşısında ömrüne ve ölümüne kıyam eden babacan insanlar bu cennet vatanın dertlileridir  

Ecdat yadigarı Beka Bekçilerinin derdi, sonu ölüm olsa da ölümü vuslat saymaktır.  Gül yüzlü ölüm seni bin kez ölürüm ilkesini haykırmaktır.

Mukaddesatın sadık bekçilerinin derdi, bu cennet vatanın ne kıyısnda,  ne köşesinde, ne altında, ne üstünde ihanetin telafisi kahpeliğin bahanesi olmaz deyip ihanete göz açtırmamak, haine ve zalime Azrail olmak, mazluma Cebrail, Hızıra sırdaş olmaktır

Şehadete namzet asilzadelerin derdi, geçmişten gelen misyonla geleceğe vakurca yürümektir. Geçmişten aldığı mukaddesatı geleceğe tertemiz teslim etmektir.

İnsan büyür beşikten mezarda yatmak için. Kahraman can verir yurdu yaşatmak için. Derdi mukaddesat olanın hısmı Allah olduktan sonra hasmı çok olursa olsun ne yazar. Derdi mukaddesat olan  toprağın üstünde onuruyla yaşar Emri Hak vaki olduğunda toprağın altında onuruyla yatar Mukaddesatın Sadık Bekçisi  inci tahtında otururken Rabbi ona herdem gülümseyerek bakar.

Ardında hoş bir seda bırakarak fâniden bâkiye terki diyar etmenin onuruyla nâmı fânide bâki kalır, dünya sınavını kazanmanın anısıyla şânıyla herdem anılır

Bu alemde nur ile çamurun kavgası var Ezelden ebede daima boğuşurlar. Tarafını seç Allahın safına geç. Bitaraf olan bertaraf olur. Biz mukaddesattan yana Allah taraftarı olduk. İlahi aşkın meyvasıyız biz. Muhabbetten hasıl olduk hepimiz. Mukaddesatın Sadık Bekçisiyiz.  Ezelden ebede muhabbete namzetiz ve cemalullaha hasretiz.  Ezeli vuslatın aşkıyla mest olup ebede kadar ilahi aşka

herdem gönülden razı olduk hepimiz

Allah mahşeri mahkemeyi tek celsede tek soruyla sonuçlandırır : Sen dünyada iken  ben seninleydim Sen kiminleydin...  der.  Allaha tutunmayı bırakanın tutunduğu herşey başına bela olur, insanlığı heba olur. Tutunduğu angarya hevesleri mahşeri mahkemede aleyhine delil olur Sonuçta Allahtan gayrı ümitlendiği herşey zararına olur.  Pert olur müflis olur. Angarya hevesleri yüzünden heder olur  beter olur   Zira O’nsuz hayatı seçen sonsuz hayatı kaybeder, ebedi iflas eder  Allah bizi bu kötü sondan korusun

                    Muhammed  Bayar_________  

YORUM EKLE