YENİDEN MİLLİ MÜCADELE HAREKETİ VE DERİN MİLLET

Biriler yine bu günlerde çıkmış Yeniden Milli Mücadele Hareketi ve Millet Partisi ile ilgili asla ilgisi olmayan mesnetsiz ve tamamen iftiraya dayalı yazılar kaleme almakta ve Yeniden Milli Mücadele neyin nesi diyerek müfterilik yapmaktalar. İşte bunu söyleyenlere bir Yeniden Milli Mücadeleci, bir Millet Partili olarak cevabını vermek istedim.

Yeniden Milli Mücadele hareketinin misyonu devletten telkin almaktan çok devlete yön vermek olmuştur.Mesela 1960’ların sonlarında düzenlenen mitinglerle Kıbrıs Barış Harekatının devlete ve millete mal olması sağlanmıştır. Daha sonra yazılan “Türkiye’nin Kıbrıs Politikanı Ne Olmalıdır? kitabıyla “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmalıdır.” tezini savunur ve devlet on yıl sonra bunu gerçekleştirir.

Yine 1970’ li yıllarda yazılan “Komünist İhtilale Karşı Tedbirler” kitabında Kominizim devlet eliyle yok edilmelidir telkini yapılır ve nitekim de sonuç aynı bu şekilde elde edilir.İmam hatiplerin önü açılmalı, üniversiteye girmeleri sağlanmalıdır imza kampanyası yapılır ve sonuç alınır. TRT Genel müdürü değiştirilmelidir imza kampanyası yapılır ve hemen peşinden TRT Genel müdürü değişir.

Şimdi mesela bizim önerdiğimiz Musul, Kerkük, Süleymaniye’de “Türkmeneli Türk Cumhuriyeti” kurulmalıdır tezidir.

Ve bu tez inşallah önümüzdeki on yıl içerisinde gerçekleşecektir.

Sonuç olarak Yeniden Milli Mücadele Hareketi devletimizin ve milletimizin sıkıştığı her noktada devlete ve millete yön gösteren bir kutup yıldızı olmuştur.Yeniden Milli Mücadelecilerin ve Millet Partililerin derin devletten ziyade derin milletle bağlantıları vardır.

Derin Millet; büyük Türk milletinin 10.000 yıllık tarihi ile, İslam medeniyetinin 1400 yıllık tarihi ile,

Ve insanlığın 20.000 yıllık tarihi ile getirmiş olduğu tarihin deneyinden ve süzgecinden geçmiş Türk milletinin temel misyonu ve vizyonunu ortaya koyan temel inançlar, idealler, fikirler,ilkeler, hedefler,prensiplerdir.Devletin ve milletin bu prensiplere bağlı olması gerektiğini bu prensiplerin devleti ve milleti bağladığını ifadeyle devlete ve millete yön verme gayreti içerisindedir.

Yeniden Milli Mücadeleciler ve Millet Partililer gücünü; asırlardır Hakk’ın, hukukun, adaletin, barışın altın çağını milletine ve insanlığa yaşatmış, zalimin karşısında mazlumun hamisi olmuş “Derin Millet”in inanç, fikir, ideal ve prensiplerinden almaktadır.

Ve tarihte 16 büyük Türk devleti nasıl büyük imparatorluk olmuşsa; şimdi de Millet Partisi Türk devletine ve Türk milletine tarihi misyonunun “Muhteşem Türkiye” olduğunu ifade etmektedir.

Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Yeniden Milli Mücadele Hareketi ve Millet Partisi ne kimseyi kullanmıştır ne de kendini kullandırmıştır.Yeniden Milli Mücadele Hareketi ve Millet Partisi asla aldatılmamış ve asla kimseyi aldatmamıştır.At izinin it izine karıştığı 1960’lı,1970’li yıllarda bir tek kişinin, arkadaşının burnunu kanatmamıştır.

Meşruiyet çizgisinden kıl kadar ayrılmamış; kendini, mensuplarını ve milletimizi geçici dünya koltukları,menfaatleri için hiç bir kuruma,mahfile pazarlamamıştır.

Yeniden Milli Mücadele Hareketinin ve Millet Partisi’nin 50 yıllık tarihi buna şahittir ve bu konuda Türk ve İslam dünyasında emsalsizdir.

Ahlak temel ilkesi olmuş; bir ahlaki ilkeyi korumak için gerekirse altın tepside kendisine sunulan bin iktidarı, makamı,mevkiyi feda edebilmiştir.

Yeniden Milli Mücadele Hareketi ve Millet Partisi Türkiye’de ve İslam dünyasında örneğine çok az rastlanır sosyal ve manevi bilimleri, aklı, İstişareyi dikkate alan

Haklı bir doktrin,

Doğru bir metot,

Üstün bir strateji,

Derin bir politik görüş,

ve bu esaslara göre yetişmiş ehliyeti bir kadronun rehberliğinde son derece orjinal bir harekettir.

Yeniden Milli Mücadele Hareketinin lideri derin milletin bize gösterdiği temel inançlar,idealler,ilkeler, fikirler ve prensipler olmuştur. Ve Yeniden Milli Mücadele Hareketi bir kadro hareketi olarak yoluna devam etmektedir.

Yeniden Milli Mücadele Hareketi yegan yegan, fert fert herkesin kendisini ve milletimizin kurtuluşunu hazırlaması gerektiğini, kurtarıcılar beklemenin aslında köleliğe razı olmak olduğunu ve kurtarıcısız bir kurtuluş çağrısı sunmuştur.

Sonuç olarak Yeniden Milli Mücadele Hareketi ve Millet Partisi hareketi modern çağlarda idealist Türk insanının yazdığı bir destandır.

Yeniden Milli Mücadele Hareketi kurulduğu 1960’lı yıllardan itibaren kadrolaşma, kitleleşme ve devletleşme olarak hedefini açıkça ortaya koymuştur.

Şimdi de Millet Partisi ile Milli kadro, milli iktidar, milli ahlakın, milli kültürün ve milli ekonominin kurucusu ve yaşatıcısı olacak olan milli devlet ve muhteşem Türkiye hedefine kilitlenmiştır.

Millet Partisi Türk milletinin yegane tutar dalıdır.Türk milletinin bütün farklı politikalarını bir milli politikada,bir kuvayi milliye anlayışı içerisinde birleştirebilecek yegane siyasi harekettir. Bütün aydınlarımızı ve milletimizi Millet Partisi etrafında birleşerek Muhteşem Türkiye’yi gerçekleştirmek hedefinde Millet Partisi’ ne sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yaşasın Yeniden Milli Mücadele

Yaşasın Millet Partisi

Yaşasın Kutlu Medeniyet Sevdamız

Yaşasın İslâm’ın yeniden doğuş ve dirilişi İslam Rönesans’ı sevdamız

Yaşasın Muhteşem Türkiye ülkümüz

Yaşasın Millet

Yaşasın Millet Dostları

YORUM EKLE

banner151

banner162