Bafra'da 12 yıl 11 ay ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan kişi ya­ka­lan­dı

Sam­sun'un Bafra il­çe­sin­de hak­kın­da 12 yıl 11 ay ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan fi­ra­ri ya­ka­lan­dı.

Bafra İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, ara­nan ki­şi­le­rin ya­ka­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma yü­rüt­tü.

Ekip­ler, "uyuş­tu­ru­cu kul­lan­mak, bu­lun­dur­mak, satın almak" suç­la­rın­dan hak­kın­da 12 yıl 11 ay ke­sin­leş­miş hapis ce­za­sı bu­lu­nan S.B'nin Kar­puz­lu Ma­hal­le­si'ndeki bir ad­res­te sak­lan­dı­ğı­nı be­lir­le­di.

Ad­re­se dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la ya­ka­la­nan S.B, adli ma­kam­lar­da­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne ko­nul­du. SAM­SUN (AA)

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023, 15:20

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER