BAFRA'DA AK­RA­BA­SI­NIN EVİNİ YAK­MAK İS­TE­YEN ŞÜP­HE­Lİ YA­KA­LAN­DI

Sam­sun'un Bafra il­çe­sin­de ak­ra­ba­sı­nın evini yak­mak is­te­yen şüp­he­li ya­ka­lan­dı.

BAFRA'DA AK­RA­BA­SI­NIN EVİNİ YAK­MAK İS­TE­YEN ŞÜP­HE­Lİ YA­KA­LAN­DI

Sam­sun'un Bafra il­çe­sin­de ak­ra­ba­sı­nın evini yak­mak is­te­yen şüp­he­li ya­ka­lan­dı.

Ta­bak­ha­ne Ma­hal­le­si Kan­ber Sokak'ta Ü.C.K, bi­lin­me­yen se­bep­ten ha­la­sı K.K'nin evini yak­mak is­te­di.

İhbar üze­ri­ne olay ye­ri­ne polis ve it­fa­iye ekip­le­ri sevk edil­di.

İtfa­iye ekip­le­ri ta­ra­fın­dan sön­dü­rü­len yan­gın­da evin ka­pı­sın­da hasar oluş­tu.

Ekip­ler, olay ye­rin­den kaçan şüp­he­li­yi kısa sü­re­de ilçe mer­ke­zin­de ya­ka­la­dı.

Em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­len şüp­he­li, çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce adli kont­rol şar­tıy­la sa­lı­ve­ril­di. SAM­SUN (AA)

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER