Birinci Sırada Delillik Kur’anın Hakkı…

Budandı hadisin hakkı…

Allahın muradını anlamada ilk kaynak Kur’an sonra sünnet ve icma kıyas…suyu baştan bulandırıyorlar…İyi ki Allah Settar…Hilekar ve şarkıyyatçı … tevillerle fikrini konuşturur mu Kur’an diye…mümkün ve hadislerle de fetvalar verilmiş ….dururlar mı…işte Hadislere de çok saldırı var…ama Allah el Galibdir…Kur’anın hakkını ve de hadislerin hakkını müsbet ilim haykıracaktır bir gün…müsbet ilmin ve aklın görevi hileleri ortaya koymak…

Herkes benim tefsirim en doğru dese de yalancının mumu yatsıya kadar…Settar bir müddet gizler o hileleri…evet…Settardır Allah…ama bir çok günah ahirete kalmadan ortaya çıkıyor… Ve evet…yalan kusur çirkinlik günah elzemdir “Gaffar ismi tecelli edecekse günah gerekli…ama sınırlanır günahlar da…

Evet..Allah Settardır… insanın ayıplarını ve kusurlarını örtmek ve örtülmesini istemek, bu ismin bir gereğidir…Karga bir sıçrar iki sıçrar üçüncüde yakayı ele verir denilmiş…Allah seri katilleri sınırlıyor…gizli kamera var şimdi her sokakta…suçları azaltmak için…

Allah settardır… Allah insana tesettürü emrediyor…yani düşmanından gizlen..Hayvanlar da düşmanından gizlenir…

Allah Settar ama esmanın izin verdiği ölçü de riayet et bu ismin etkisine…çünkü…:Şafi ismi, şifa vermek istiyor. Şifa vermek için, tıb ve hekimler bir araç, bir vasıta oluyor. İnsan hasta olduğu zaman doktora gidiyor, doktora Şafi isminin hükmü ve gereği olarak en mahrem yerini gösterebilmelisin… Burada Şafi ismi, Settar isminin tesettür emrini ve hükmünü sınırlamalı

Evet…Settar ismi tesettürü gerektirirken, Şafi ismi doktorun huzurunda açılmayı meşru kılar

Kur’ana ve hadislere saldıranlar gizlediklerini amel defterinde görecek ve belki de dünyada bu ayıpları ortaya çıkacak…belki de ajan olduğu tesbit ettirilecek…evet…tarih tekerrürden ibaret…

YORUM EKLE

banner151

banner174