Dinini Sorgula İslam İlimdir İlim Değilse İslam da Değildir…

Dinini sorgula İslam ilimdir ilim değilse İslam da değildir…

Adam “İnek kutsal”diyor. Hikmeti ne neden “İneği kutsal “bileyim …de

Adam “Faiz haram”diyor hikmeti ne neden “Faizi haram”bileyim…de…Her fazlalık haramsa ticaretteki fazlalık da haram olur…de…Hikmetli faiz helal hikmetsiz faiz haram…de.Asrı saadette örneği var bu ölçünün…Faiz medine şartlarında haram kılındı…Hikmetli şartlar oluştu faiz haram kılındı değilse ticaret gibidir faiz de…Sen kardeş bir toplum ülkülü isen bu amaçla “faizi yasaklıyorsan bir amacın bir ülkün var bu yasaklama da ilmin gereğidir…diisplin gereğidir bir amacın gereğidir…zina da öyle…Namaz da öyle…secdeli Allaha bağımlıyım diyen bir toplum oluşturmaya katkısı yoksa o namaz bir beden eğitimdir…zekat vermeyen kardeş toplum ülküsüne terstir…namazı da beden eğitimdir…dedi maun suresiyle Allah…

Allah esmasını sıfatlarını tanıttı…yani ölçü hedef amaç belli…İlim uğruna hasta ol…bu amaçtır…sebeb-sonuç belirtilince ilimdir…”Hastalık kutsal”deme…”Fakirlik kutsal”deme…bak demokrasi var fakir siyasette başarılı olamaz…Paran varsa düdüğün öter…Secdeli olman ölçü değil paralı olman ölçü başarı için…bu günkü şartlarda…”Fakirlik neden kutsal olsun”cihad edememek kutsal mı…İlim olmayan İslam da değil…sebeb-sonuç gizliyse o iddiayı dinden at…”Cihad et ve fakir kalıncaya kadar”de.nedeni Allah adildir ahirette ve dünyada ödülünü verir de…

Hz Ömer iki imparatorluk yıktı ADALET aşkıyla…çünkü Allah adildir adalete hadim olanı sever…bir çok insan telef oldu iki imparator yıkıllırken …Amaç Allahsa aömaç adaletse esma ise…tereddütsüz yolun İslamdır…Şöhret içinse bu yaptığın zulüm…ölçü belli…Faiz haram diyen deme…fiyatların günde iki kere değiştiği bir dünyada FAİZ ölçüsüzdür…sabah hesaplarsın mesela 200 kilo buğday alacaktır o faiz dediğin…öğle hesaplarsın iki kilo…ertesi gün üstüne para eklemen gerekiyor…dene istersen deneydir ilim…deneye tesr olan İslama da terstir ekmel tecrübeye ekmel akla ekmel vicdana ekmel fıtrata ters olan İslama da terstir…

Dinini sorgula İslam ilimdir ilim değilse İslam da değildir…

Altı yaş kız için evlilik yaşıdır diyen ilme tesr olan İslama da terstir…Adalet için iki imparatorluk yık ama uçkurun için bir kızın kalbini umutlarını dünyasını yıkma…İslam belli…esmaya hadimlik ülkülü olmaktır İslam…

Evet…esmaya hadimlik ülkülü olmaktır İslam….önce niyetinin kıblesi olsun esma…ve aman esmayı budama…eksik esmalı ilah Allah değildir…”La”eksiklidir şehadetin…Allah bütün güzel sıfatlara isimlere kaynaktır ve sahibtir…denk ve benzer verme esmada ona…Zatı için ise gizlidir de…

Dinin bilgi…kainat kitabındadır…Kur’an o bilginin özetidir…ekmel tefsir pozitif bilmi de kapsar…ekmel tefsire engel olana mezheb kalıplarını çatlat mezheb tanrın olmamalı…put etme engel etme ilerlemene ekmelliğe…ekmeldir Allaha ekmelliği ara….en ekmel fikir düşünce duygu hal eylem esma ölçüsüyle terazisiyle ölçülünce bilinir…Bir adam Bir insan Fravunluğunu ilan etse suda boğulur…Tek engel güç Allahtadır.Koruyuculuğun zirvesindedir…Allahın gücü …yani sınırsız…Dinî bilgi deyince ne anlıyoruz. Din, herkesin fikir yürüttüğü ve iddialı olduğu bir alandır. Bu yüzden din ile ilgili yaygın telakkileri soğukkanlı biçimde ve ilmî bir bakış açısıyla gözden geçirmeliyiz. Din deyince öncelikli olarak hayatımızın gerçek anlamını, varoluşun manevî arka planını anlatan, varlığın nihaî anlamını açıklayan
metafizik ışığı anlıyoruz. Metafizik anlam, manevî arka plan derken gözle görüp kulağımızla işitemeyeceğimiz, deneyle ulaşamayacağımız anlam ve değerleri kastediyo-
rum. Din, pozitif bilginin dışında ve üstünde ona ilavedir, onu tamamlamadır. Tıp, mühendislik, fizik, coğrafya alanında akıl ve duyu organlarıyla birçok bilgiye sahip
olabiliriz. Bu alandaki bilgilerimiz tecrübe birikimimiz, becerilerimiz ve çabalarımız–la orantılıdır. Din hayatın nihaî anlamını öğretmek, varoluşun daha geniş açılı tahlilini yapmak için vardır. Din varlığın nereden geldiğini, varoluşun anlamını, burada
bulunmamızın amacını, varlığın nereye doğru akacağını anlatır ki biz bunu deneyle,
gözlem ve akılla bulamayız. Böyle olduğu için pozitif bilimle dinî bilgi çelişmez.

Evet…pozitif bilimle dinî bilgi çelişmez…bir esmaya kuluk adına diğerlerini ihmale kalkma adl sıfatı böyle der…İlim öğreneceğim diye çine de gitme…İlim uğruna ülkende şehit ol…adalet uğrunda veya aynı ecri alırsın amacın ecir olmalı…rıza amaçlı ol…bir ırz düşmanını cezalandır al sana ecir…illa ilim uğruna öleceğim deme…der Hakim ismi…esmaya kulak ver kılavuzun esma olsun dinde…Mürşit ancak esmayı ölçü seçmişse mürşittir…adam kırk yıl giydiğini yıkayıp giymiyorsa “ET-TAHİR “sıfatına asidir…mürşitliği hakketmiyor…”peygamberimiz “nurun ala nur”demiş abdest üstüne abdest al…demiş ilk kılavuza tesr kişi hakketmiyor kılavuzluğu mürşitliği…o ilk kılavuzun nuru ilk yaratılan nur en ekmel fıtrat akıl vicdan sadece onda…sünnettir akılda vicdanda fıtratta ona benze…

İslam esma terazisinde belli olur…Kur’ana karşı kur’anı kullananlar belirdi günümde…ama esmadan başka ölçün olmasın Lawrensler dolu her yer…şia iranın tanrısı olmuş…şirkle değil ehl-i sünnetle önceliklidir kavgası…sömürü ile kavgası olmayanın dini İslam olamaz…adamlar sömürdüler nükler ürettiler ve eziyorlar sömürüyorlar…en zararlı hal sömürüdür…cihadda öncelik sömürüyle olmalıdır…namaz namaz olmaz sömürüye kıyama hazırlamadıysa seni…Oruç Oruç olmadı bil sömürüyü yıkmak için aç kalmayı öğretmediyse sana…insana…

YORUM EKLE