Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon 45 Gözaltı

Sam­sun mer­kez­li 10 ilde, Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü'nün (FETÖ) darbe gi­ri­şi­mi­ne iliş­kin so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan, öğ­ret­men­le­rin de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı 12'si kadın 45 zanlı ad­li­ye­ye sevk edil­di.

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon 45 Gözaltı
banner195

 Sam­sun mer­kez­li 10 ilde, Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü'nün (FETÖ) darbe gi­ri­şi­mi­ne iliş­kin so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na alı­nan, öğ­ret­men­le­rin de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı 12'si kadın 45 zanlı ad­li­ye­ye sevk edil­di.

Ör­gü­te fi­nan­sal des­tek sağ­la­dık­la­rı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan, ara­la­rın­da öğ­ret­men­le­rin ve ka­pa­tı­lan Feza Okul­la­rı ça­lı­şan­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu 12'si kadın 45 ki­şi­nin em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri ta­mam­lan­dı.

Zan­lı­lar sağ­lık kont­rol­le­ri­nin ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di.

Sam­sun mer­kez­li İstan­bul, An­ka­ra, Bar­tın, Kah­ra­man­ma­raş, Ko­ca­eli, Ça­nak­ka­le, Ela­zığ, Ya­lo­va ve Çorum'da, FETÖ'nün darbe gi­ri­şi­mi­ne iliş­kin so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 17 Ekim'de dü­zen­le­nen ope­ras­yon­da 45 kişi gö­zal­tı­na alın­mış­tı.

Zan­lı­la­rın 17-25 Ara­lık'tan sonra ya­pı­lan çağ­rıy­la ban­ka­lar­dan kredi çe­ke­rek Bank Asya'ya para ya­tır­dık­la­rı be­lir­len­miş­ti.

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2016, 09:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174