Hukuka ve Etiğe Takılmayan Eylemlerin Hakkaniyete Takılması Üzerine

Hukuka ve Etiğe Takılmayan Eylemlerin Hakkaniyete Takılması Hususu Üzerine Bir Kaç Öneri

VAKA:
Bir Ağustos sıcağında, üretici firmalar, (mandıralar) soğutması olmayan tankerle süt topluyorlar köylülerden.

Bir gün boyunca o mahalle senin bu mahalle benim süt toplanıyor. Peki; sütler bu sıcakta bozulmuyor mu? Hayır! Neden, çünkü,
Sütü toplayanlar, tankerin içine iki bardak hidrojen peroksit döküyor ve akşama kadar bir şey olmuyor.
Hidrojen peroksit denilen şey hanımların saçlarının rengini açmak için kullandıkları bir kimyasal.))
Çok kötü değil, SADECE CANLILARI ÖLDÜRÜYOR.
E tabi ki, süte koyunca bütün bakteriler ölüyor, geriye bozulacak bir şey de kalmıyor.))
DOĞALA ÖZDEŞ SÜT!!)))

Peki bütün bunlar hukuka aykırı mı, HAYIR
Etiğe aykırı mı, HUKUKA AYKIRI OLMADIĞI İÇİN, PRENSİP OLARAK BİR ÜRETİM SÜREÇ DETAYI O NEDENLE HAYIR.

Şimdi gelelim konuya:

Hukuk, toplum dinamizmi ile paralel gelişemiyorsa ya da yürüyemiyorsa, söz konusu katkı maddelerinin (o oranda) gıdaya katılması hukuken sorun teşkil etmediği için, etik sorunu da teşkil etmiyorsa, HAKKANİYETE uygun olmayan bu tür olaylarda ne yapmak gerekir.

BİLİM, EKONOMİ VE KÜLTÜR İNSANLARINA ÇAĞRIMIZ:
1. Hukuk sistemi, herkesi korumaktadır. Hukukun geliştirilmesi, uygulayıcıların (yasa koyucu ve sektör içinde çalışanların) başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin ve akademyanın birinci derecede sorumluluğu altındadır. Bu konuda sorumluluk ve ilgi alanı olan taraflar durumdan müştereken sorumludur. Tarafların sorumluluk alanında proaktif olmaları insani bir gerekliliktir.

2. Etik Durum: Söz konusu olaylar temelde etiğe aykırı olmasa da, MESLEK ETİK KURULLARI, DEVLET ve SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, kendi alt etik ilkelerini (meslek etik ilkelerini) en alt uzantılarına kadar oluşturmalıdır. Zira geleceğin yapay zekalı toplumu, ETİK İLKELERİN ALGORİTMALARA dönüşmesiyle oluşacaktır. Bu nedenle temel meslek etikleri kapsamında ve ona bağlı alt meslek grubu etik ilkelerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, yukarıda sözünü ettiğim sektör ve meslek erbabınca oluşturulması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır.

“Şikayet etme, bir mum da sen yak!” deyişi kapsamında bu konuları sızlanma ve vaveyla ile şikayet ederken çözüm önerilerini de sunmak her İNSANOĞLUNUN kendi çapında veya yarıçapındaki sorumluluğudur.

Normal şartlarda hukukun etiğe aykırı olduğu durumlar muhtemeldir. Ancak etiğin hakkaniyete aykırı olduğu durumlara bu gibi çok ayrıntı hususlarda karşılaşılabilmektedir. Hukuk ve Etiğin hakkaniyete aykırı hale gelmemesi için, hukukun güncelliğinin korunması, boşlukların ivedi doldurulması, mevzuatın teknolojik gelişmelere uyumlu olacak şekilde yapılandırılması, etik ilkelerin de yatayda ve dikeyde kuramsal ve kurumsal olarak geliştirilmesi KAÇINILMAZDIR.

Not:
Doz zehirdir. Yanlış oran ve yanlış kişiye veya ortama uygulama tam tersi etkiye sahiptir. Hijyen için kullanılması önerilen Hz. Peroksit, süte uygulanırsa, içtiğiniz süt sözde süttür. Bakteri öldürücülüğü nedeniyle sütün içindeki faydalı bakterileri yok eder.
Hidrojen Peroksitin Kullanım alanlarına dair aşağıya bir link bırakıyorum. Okuyabilirsiniz.
https://onedio.com/haber/hidrojen-peroksit-in-50-kullanim-alani-316306
Hatırı kalmasın, bir de

Hidrojen Peroksitin Tehlikesine ilişkin bir link bırakayım:
https://www.hidrojenperoksit.net/hidrojenperoksit-tehlike.html

Son sözüm:
Öz Denetim, insanoğlunun psikolojik ve sosyolojik EVRİMLEŞME SÜRECİNDEKİ SON ve en ideal AŞAMASIDIR.
Bu ve benzeri konuları denetim birimlerine bildiriniz, (Şikayet ediniz))) |||| Tabi öyle bir DENETİM birimi var veya fonksiyonunu yerine getiriyorsa!

YORUM EKLE