İşsizlik Ödeneği ne Kadar Arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirledi. Asgari ücret brüt tutar üzerinden %54,66 artışla aylık brüt 10.008,00 TL olarak belirlenmiştir. İşsizlik ödeneği de 2023 yılı için artmış oldu.

İş sözleşmeleri işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren sigortalılar, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, iş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde iş akdine tabi olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara;

· İşsizlik Ödeneği

· Genel Sağlık Sigortası Primleri

· Yeni bir iş bulma

· Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi hizmetleri verilmektedir.

İş sözleşmelerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde;

· 600 gün prim ödemiş olanlara (600-899 gün arası) 180 gün,

· 900 gün prim ödemiş olanlara (900-1079 gün arası) 240 gün,

· 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün

Süre ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlükleri tarafından işsizlik ödeneği ödenir.

İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde işçinin en yakın İŞKUR birimine başvurması gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkânı bulunmamaktadır.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine göre asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 2023 yılı için günlük brüt 333,60 TL, aylık brüt 10.008,00 TL olarak uygulanacaktır.

01.01.2023-31.12.2023 dönemi için 10.008,00 TL asgari ücret üzerinden aylık işsizlik ödeneği tutarı en az 4.003,20 TL ve en yüksek tutar ise 8.006,40 TL olarak uygulanacaktır. Bu tutarlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilir.

Bu durumda ödenek tutarları sırasıyla damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra net 3.972,82 TL ve 7.945,63 TL‘dir.

YORUM EKLE