Kirlenmek Güzeldir Partiler Neden Kirlenir?

Deterjan reklamı yaparken “Kirlenmek Güzeldir” derseniz bir şey olmaz. İnsanlar önce biraz şaşırır. Sonra güler geçer.

Kirlenmek sözcüğü aslında sevimsiz bir sözcüktür.

Her anlamda kullanılabilir. Kişinin elinin kirlenmesi ile ruhunun kirlenmesi hiç de aynı değildir.

Örgütün içinde ya da partinin içinde bir “kirlenmek güzeldir” ifadesi ya da ruhu dolaşmaya başladı mı o parti ya da örgüt “başlangıç ayarlarından” çıkmış demektir.

Hani AKP için bir zamanlar, “fabrika ayarlarına dönmek gerekir” tartışması oldu ya işte onun gibi…

Örgütler ve partiler, kurulurken insana dair çok güzel amaçlar ve idealler içinde işe başlarlar.

Kurucu unsurlar, ideolojik ve ahlak olarak çok sağlam görüntüler verirler.

Çünkü başlangıç insandan yana olmak zorundadır. Çünkü insan için siyaset yapılacaktır.

Lakin örgüt ya da parti yola koyulunca, kirlenme başlar. Çünkü örgütün paraya ihtiyacı vardır.

İşin içine para girdimi, o örgütten ya da partiden, yavaş yavaş insan gider, paranın/sermayenin gücü girer.

İşte partide, o zaman, “kirlenmek güzeldir” sözü dolaşmaya başlar.

Parti içinde kirlenmek, ilkelerden uzaklaşmaktır.

Partide kirlenmek ilkesizleşmek anlamındadır. İlke insanı esas alırken, kirlenmek parayı ve gücü esas alır.

Eğer partinizi din esasına göre kurmuşsanız, dininiz paranın ya da finans kapitalin diktatörlüğünde kirlenir.

Siz dinin güzel hasletlerini hayata uygulamak için kurduğunuz o örgütler, parayla/sermaye ile kirlenir.

Ve parti içinde Kirlenmek Güzeldir diye bir tevatür dolaşmaya başlar. Din veya ideoloji elinizden gider, bir miktar paranız kalır.

Partiye, ya da örgüte, para/sermaye girdikçe, İNSAN partiden çıkar.

Sol partilerde de durum aynıdır. Partinin paraya ihtiyacı vardır. Kaldığı binanın, kirası ödenecektir. Eylemler için para gerekir. Fakir fukaradan topladığınız paralar yetmez.

Örgüte damdan düşer gibi birisi gelir. Sizin kiranızı ben ödeyeyim der. Kirlenme o gün başlar.

Belli bir süreden sonra örgüt artık o yeni gelen paralının örgütüne dönüşür. Ve kirlenmek güzeldir ilkesi artık gerçek ilke haline gelir.

Kitle partilerinde ya da kitle partisi olma yolunda olanların ilkesizleşmesi işte bu mekanizma ile hareket eder.

Kitle partilerinin insandan yana tavırlarının her geçen gün zayıflamasının esası; insanların sorununu çözmek yerine, sermayenin sorunlarını çözmeye yönelmekten kaynaklanır.

Örgüt servet tarafına gittikçe kirlenme artar. İnsan azalır. Ve örgüt ölür.

Hayat devam ettiği için yeni örgütler sanki yeni ve insandan yanaymış gibi yeniden kurulur.

Çok büyük krizler dönemi bu döngüyü kırar. Devrimler dediğimiz dönemler yaşanır.

O zamanda temizlenmek dönemleri yaşanır. Tarih baba böyle anlatıyor.

YORUM EKLE