Lat = Hz Muhammed diyen…Hz Muhammet=Allah diyen Ölçü Esmadır

Lat = Hz Muhammed diyen…Hz Muhammet=Allah diyen Ölçü Esmadır

Sevince de nefret edince de sınırı koru…şirke kadar gider bu sınır bilmeme…Şeytan hz Ademi sevmedi ama Allah seviyordu…Allahla örtüş…Şeytan örtüşmedi…

Her şeye şirk diyenler lat ile peygamberi aracı kılmayı farklı görmezler ama adl sıfatı var der…”Rahmetenlil alemin “olan aracılık hakkını kazanır.Allah Kur’anda “BİZ”der peygamberlere meleklere…çünkü fark var…Allah affedicidir peygamberler ise şefaatçidir…Kilise günah bile çıkarır…bu kadarı da şirk …ortak olma denk olma var çünkü

Lat = Hz Muhammed diyen…Hz Muhammet=Allah diyen Ölçü Esmadır yani Allahtır.”Rahmetenlil alemin O”Esmaya ekmel ayna o…

Tek ölçü esmadır…

Secden Allaha olsun…

Egoluya karşı egolu ol…şedide karşı şedid ol yani müşrike karşı şedid ol insanlar arasında ilişkinin ölçüsü KISASdır.nanköre cömert olma

Ölçü Allahtır yaratılan mutlak varlık bile değildir Allaha secdesi kadar kıymetlidir Allah vehhabtır ve adildir nasibi kadar kıymetlidir yaradılan.ve aracı kıl kıymeti ölçüsün de onu.Kıymetsiz aracı edilse lat Uzza …elin boş kalır Latla peygamberi eşit gören.secdeliyi aracı kıl

Kur’an esmayı Allahın hadisini tanımada delildir hadis de icma da ata sözü de …aklın öğretisi de delildir çünkü ölçü esmadır.Allahın sünnetini adetini bilen hangi eylem ne zaman haram ne zaman helaldir bilir…

Evet…Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren yüce Rabbinin adını tespih et.” (Ala’ /1-3)

Allah kahhardır dilerse akraban akraba olur değilse akreb olur…Düşman arıyorsan akraban yeter…Hz Hüseyini kerbelada kim şehit etti…Düşman arıyorsan ırkın yeter…2.Abdulhamidi tahtan kim indirdi

Amcası bile peygamber sevgisinden mahrum kaldı…

Düşman arıyorsan akraban yeter…Kur’an öyle demiyor deme .Habili Kabil öldürdü Hz Yusufu kardeşleri kuyuya attı…işte Ebu leheb…

Osmanlıya düşmanlık yaptığı için Mehmet Akif Ersoyu sevmiyorum..Ya hz Peygamberi sevmeyeni mürtedi sevmek mümkün mü…yüz çevirmeliyiz cahilden

Acımasızı sevme şeytan acımasızdır…ve avanesi…acımasızın hakkı acımasızlıktır sevilmez o…Bir deprem zedeyi gözümün önünde belediye otobüsten indirdiler.Deprem zedelere yardım yapmayan bu milletin dostluğunu yitirir

Delil tektir ESMA ÖLÇÜ…Kur’an 73 fırka oluşrurur ölçü sayma sünneti de Esma en ekmel demektir…tek fikir oluşturur.tek inanç…Mehdi var.deccal varsa Mehdi vardır…müşrik varsa zıttıdır mü’min de vardır..

Ne şeytan ol ne melek…İnsan ol…Lat = Hz Muhammed diyen…Hz Muhammet=Allah diyen Ölçü Esmadır.”Rahmetenlil alemin O”Esmaya ekmel ayna o…aynalık yetmiyor mu…Yaratılmadı demiş olursun bu şirktir.Yaratılmayan varlığı kendinden oolan tek Allahtır…her şey onun yarattığı…O Halıktır .esmasını budamak şirktir…Allah yaratmadı yaratıcı değil deme şirk bu…

Ölçü tektir esmadan başka ölçü yok…ölçüyü çiğnersen asisin yani müşriksin…ekmel bir müşriksin…Şeytan bile izin istedi Allahtan hz Ademe düşmanlık için kafana göre düşman üretme…duygularına düşüncelerine ölçü et esmayı eylemlerine de…şeytan kin duyulmayacak bir yaratılmışa kin duydu adl sıfatını çiğnedi…sonra izinli oldu çünkü kini hakkedenler doğacaktı hz Ademden…

Evet…Her şeye şirk diyenler lat ile peygamberi aracı kılmayı farklı görmezler ama adl sıfatı var der..

YORUM EKLE