Tarikat Öğretileri Kısası Dinden Kovdu

Tarikat öğretileri KISASI dinden kovdu

Tarikatler afyondur ama afyona da ihtiyaç var…Kısas canlılık sağlar…Tarikat öğretileri KISASI dinden kovdu

Tarikat öğretileri KISASI dinden kovdu

Kısas kovulursa asimile ve köleleşme gelir karga gibi yerleşir toplumun dallarına…Kısas hakkımızı kullanmamızı engelledi tarikat öğretileri…ama eşek kendini at gördü..şımardı…toplumun zıt kutuplarhayat buldu…çok zengin çok fakir…çok kabadayı çok pasif…kişiler oluştu vasat insan yok   oldu…Kavgayı değil Barışı önerdiler çokça…Yunus Emre bile “Ben gelmedim kavi için “dedi…

Sevgi ile gönülleri bağlamak kardeşliği seçmek güzel ama her güzel çirkinle bileşince çirkinleşir…Yüzüne tükürsen yarabbi şükür yağmur yağdı “diyenler artar toplumda…etekli olur erkekler…ve “devlet memurları etkinliğini yitirir”….Aslanı köpekleştiri bu…yani dengeyi bozdu tarikat öğretileri ve öğütleri…

Tarikat öğretileri KISASI dinden kovdu

Kilise de kısas zaten hiç yok…

Tarikat öğretileri KISASI dinden kovdu…dayağı kovdu terbiyeden…silahı kovdu…

Sevgiye aşırı görev verildi…Yunus Emre “benim işim sevi için dedi…oysa esmaya aşktır kulun işi…sevgiyi hakketmeyenler var…Nush ile uslanmayanlar var…Nush ile uslanmayanın hakkı kötektir…denge korunmalı fıtrat korunmalı…Tarikatler de afyonluyor ve denge bozuluyor fıtrat bozuluyor…Ziya paşayı da dinlemeliyiz…kötek elzem öyle ya yaratan yaratmazdı…

Tarikatler sopa versin her müridine…takke sakal etkinliğini yitirdi toplumda…sonuç önemli yöntem değişmeli sonuç uğruna…Birçok farklı yerde karşı karşıya gelindiği zaman tekerleme gibi görünen bir güzel söz bu  nush ile uslanmayanın hakkı kötektir…adl sıfatının etkinliğini yok etti tarikatler adl sıfatına asiler tarikatler ve kilise Kısası kovdular… Özellikle hayat ile ilgili bir çıkarım imkanı sağlayan bir söz bu…Adl sıfatına asiliktir tarikat öğretileri…ehven-i şer sanılmasın…evet adl sıfatı şu öğüttedir…Kovma adl sıfatını hayatından… Nush ile Uslanmayanı Etmeli Tekdir Tekdir ile Uslanmayanın Hakkı Kötektir …

Evet…doktor ilaç ile tedavi edemeyince ameliyat eder…tecrübeleri hayattan kovdu tarikatler ve kilise…‘Ne yaparsan yap onun hakkından gelemiyorsun; O yüzden diyorsun ki “nush ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.”

Tarikat öğretileri KISASI dinden kovdu ve kilise kültürlüdür tarikatler…ilkede ayrılmalısın tarikatlerden…sonuç alamadıkları halde sevgi ile sonuç almaya çalışıyorlar bazen “sopa cennetten çıkmış” demeliyiz…her şeyin sınırını bilmeliyiz…

Evet…sopa da adl sıfatına hadimse güzeldir…esmaya hadimse her şey kulluktur…

Evet…bir de “Dayak cennetten çıkmadır diye bir sözümüz var tecrübelerle sabittir dayağa da ihtiyaç var…“Dayak cennetten çıkmadır.” anlamında bir hadis rivayeti yok ama tecrübe öğretisi hadise ayete denktir.. dayak kelimesi Türkçede hem dövmek anlamında hem de dayanak yani asa ve baston anlamında kullanılır.

Buna göre halk arasında “Dayak cennetten çıkmadır.” şeklinde atasözü haline gelen ifadenin, dayanak yani asa ve baston anlamında kullanıldığı söylenebilir.

Nitekim Anadolu’nun birçok yerinde dayanak anlamında dayak kelimesi halen kullanılmaktadır.

Demek ki, “Dayak cennetten çıkmadır.” atasözündeki “dayak” sözcüğünün anlamı, aslında “asa”dır, yani peygamberin asasıdır.

Nitekim bazı eserlerde, Hz. Âdem cennetten çıkarıldığında yanında bir asa olduğu, yaşlanınca bu asaya dayanarak yürüdüğü, bu dayak (dayanak, baston) daha sonra peygamberden peygambere miras kalarak Hz. Musa’ya geçtiği nakledilir

Esmaya aşk kulluk…esma etkindir yaşama…tarikatler ilke yönüyle esmaya asi olmuşlardır…Allah içinse sopa da güzeldir demezler…kısas da güzeldir demezler tavizveriryorlar fıtratı zorluyorlar vasat ümmet ilkesini bozdular…ne illa sopa de…ne de nush de…vasat ol…

YORUM EKLE