Tramvaylarda “diploma“ ile “motosiklet kaskı“ bile unutuldu