Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

Sam­sun'un Ya­ka­kent il­çe­sin­de bu­lu­nan Uzun­kız Yay­la­sı mev­ki­in­de kar ya­ğı­şı et­ki­si­ni sür­dü­rü­yor.

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

Sam­sun'un Ya­ka­kent il­çe­sin­de bu­lu­nan Uzun­kız Yay­la­sı mev­ki­in­de kar ya­ğı­şı et­ki­si­ni sür­dü­rü­yor.
Kar ka­lın­lı­ğı­nın 2 met­re­ye yak­laş­tı­ğı böl­ge­ler­de ka­pa­nan yol­la­rın açıl­ma­sı için be­le­di­ye ekip­le­ri ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor.
Ya­ğı­şın et­ki­siy­le kısa sü­re­de tek­rar ka­pa­nan yol­lar, yoğun ça­lış­ma­lar­la açık tu­tu­lu­yor.

Muhammet SÖYLEMEZ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER