Aşılanmış Olanlar da Tıpkı Aşılılar Gibi Virüs Yayıyorlar

Aşılanmış Olanlar da Tıpkı Aşılılar Gibi Virüs Yayıyorlar

Tamamen aşılanmış (n = 310) veya aşılanmamış (n=389) kişilerden alınan 699 test pozitif ön nazal sürüntü örneğinden RT-PCR döngü eşiği (Ct) verilerini karşılaştırıldı.

Tamamen aşılanmış 310 kişiden 212’sinde (%68) ve aşılanmamış 389 kişiden 246’sında (%63) düşük Ct değerleri (<25) gözlemlendi.

Bu düşük Ct örneklerinin bir alt kümesinin testinde, aşılanmamış bireylerden alınan 17 örneğin 15’inde (%88) ve aşılı kişilerden alınan 39’unun 37’sinde (%95) bulaşıcı SARS-CoV-2’yi ortaya çıkardı.

Enfeksiyöz virüs titrelerinin aşılanmış ve aşılanmamış kişilerde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Ct <25 olan ek bir 48 numune seti üzerinde yapılan plak tahlillerinde gruplar arasında enfeksiyöz virüs titresinde fark bulunmadı.

Gelelim neticeye

Araştırmanın başlığını okuyalım: Bulaşıcı SARS-CoV-2 aşıya rağmen yayılıyor

Kaynakhttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v5

Makale adı: Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination

YORUM EKLE

banner151

banner174