VALİ İBRAHİM ŞAHİN YEŞİLIRMAK HAVZASI YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISINA KATILDI

Vali İbrahim ŞAHİN, Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısına katıldı.

VALİ İBRAHİM ŞAHİN YEŞİLIRMAK HAVZASI YÖNETİM HEYETİ TOPLANTISINA KATILDI
banner195

Vali İbrahim ŞAHİN, Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısına katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısına katılmak üzere Amasya iline giden Vali İbrahim ŞAHİN’i Belediye Kültür Merkezi binası önünde Amasya Valisi Salih IŞIK ve diğer protokol üyeleri karşıladı.


Vali ŞAHİN karşılama töreninin ardından Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısına katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısına başkanlık eden Amasya Valisi Salih IŞIK yaptığı açılış konuşmasında, “Bilim ve teknolojideki gelişmelerle doğru orantılı olarak toplumların refah seviyesi artmış ve buna bağlı olarak da üretim ve tüketimde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bunun neticesinde farklı sektörlerdeki su talebi su kaynakları üzerinden ciddi baskılar oluşturmuştur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde, su arzı ve talebi arasında dengenin sağlanması için, fiziki planlama ile su kaynaklarının planlaması birlikte yapılmaya başlanmıştır. Kısaca su kaynaklarının havza bazlı yönetimi ön plana çıkarılmıştır. Havza esaslı su yönetimi de aslında sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenidir. Daha değişik bir ifadeyle su kaynaklarının, kaynaktan denize kadar bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, planlanması ve kullanıma sunulması, bizden sonraki nesillere uygun bir şekilde aktarmak zorunda olduğumuz aslında kıt olan su kaynaklarımız açısından büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde büyük akarsuların doğduğu kaynaktan, denize döküldüğü noktaya kadar olan sahaları ifade eden 25 adet su havzası tespit edilmiştir. Yeşilırmak havzası da 14 nolu havzayı ifade etmektedir. Havzaya ismini veren Yeşilırmak nehri, Sivas ilinin sınırları içerisinde yer alan Köse ve Kızıldağ dağlarının yamaçlarından doğup Samsun ili Çarşamba ilçesinden Karadeniz'e dökülmektedir. Havzanın Türkiye alanına oranı yüzde 5'tir. Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Gümüşhane, Yozgat, Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt olmak üzere 11 il havza sınırları içerisindedir. Havza içerisinde 4 il merkezi (Tokat, Samsun, Amasya, Çorum), ile birlikte 194 belediye - belde bulunmaktadır. 2009 nüfus sayımı sonuçlarına göre havza nüfusu I milyon 866 bin 200 kişidir.

Yeşilırmak nehrinin önemli kolları Çekerek ırmağı, Kelkit çayı, Tersakan çayı, Destek çayı, Deli çay ve Kuru çaydır. Havza bazında birden çok il ve çok fazla miktarda kurum, kaynak planlama ve kullanım faaliyetleri bulunmakta, sadece il bazında öngörüler üzerine kurulan planlamalar zaman, zaman kıt kaynakların israfına neden olabilmektedir. Bu nedenle su kaynaklarının havza bazında ele alınması ile su kaynaklarının havza bazında daha etkin yönetimini sağlayacak havzalarda görev ve yetkileri net olarak tanımlanmış, havza yönetim heyetleri oluşturulmuştur.

Havza yönetim heyetlerinin oluşturulmasındaki yasal dayanak, 20.05.2015 tarih ve 29361 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Havza yönetim heyetlerinin teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esasları" hakkındaki tebliğidir. İlgili tebliğ gereği 6 ayda bir toplantı yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bugün itibarıyla Yeşilırmak Havzası havza yönetim heyeti olarak 2017 yılının birinci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıdaki ana gündem maddemiz ise Yeşilırmak nehri, Tersakan ve Çekerek çayları üzerinde bugüne kadar meydana gelmiş olan kirliliği önlemek amacıyla kısa, orta ve uzun vadede ilgili kurumlar nezdinde yapılacak olan çalışmaları müzakere etmek ve bunları bir eylem planına dönüştürmektir.”dedi.

Amasya Valisi Salih IŞIK’ın konuşmasının ardından Yeşilırmak Havzası'nda akarsu ana ve yan kollarda kirliliği önlemek maksadıyla yapay sulak alanlarının oluşturulması, su kaynaklarına yapılan müdahalenin izlenmesi ile ilgili genelgenin değerlendirilmesi, Yeşilırmak Havzası içerisinde bulunan illerimizde yapılan su koordinasyon toplantıları kararlarının değerlendirilmesi gibi konular ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından gündemde yer alan diğer konular da görüşülerek karara bağlandı. Toplantı Amasya Valisi Salih IŞIK’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Tokat Valisi Cevdet CAN, Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ, Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz YILDIZHAN, Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Tokat Belediye Başkanı Eyüp EROĞLU, Amasya Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup KARAASLAN, DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet KANIK ve ilgili kurumların temsilciler katıldı.

 

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, Altinovagazete.com

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2017, 17:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174