19 MAYIS BARAJI İSALE HATTI’NIN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

19 Mayıs Barajı İsale Hattı işinin Sözleşmesi, DSİ 7. Bölge Müdürü Sn. Ahmet KANIK ve yüklenici firma arasında imzalandı.

19 MAYIS BARAJI İSALE HATTI’NIN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
banner195

25.07.2016 ta­ri­hin­de iha­le­si ya­pı­lan “Sam­sun 19 Mayıs Ba­ra­jı İsale Hattı” işi­nin Söz­leş­me­si, DSİ 7. Bölge Mü­dü­rü Sn. Ahmet KANIK ve yük­le­ni­ci firma ara­sın­da 30.09.2016 ta­ri­hin­de im­za­lan­mış­tır (Söz­leş­me Be­de­li 54.500.000 TL).

İşin ga­ye­si:
19 Mayıs Ba­ra­jı’ndan On­do­kuz­ma­yıs İlçesi, Bafra İlçesi, De­re­köy Bel­de­si, Yö­rük­ler Bel­de­si, Do­ğan­ca Bel­de­si, Çe­tin­ka­ya Bel­de­si ile civar yer­le­şim­le­re iç­me-kul­lan­ma suyu te­mi­ni için ana isale hattı gü­zer­ga­hı yak­la­şık 51 km ile su alma ya­pı­sı, pompa is­tas­yon­la­rı, de­po­lar ve hat­lar üze­rin­de­ki sanat ya­pı­la­rı ya­pı­la­cak­tır. 2050 yılı nü­fu­su­na göre 301.771 ki­şi­ye yılda 22.26 hm3 su ile­ti­le­cek­tir.

Sam­sun ili­mi­ze Ha­yır­lı Olsun denildi.
Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2016, 11:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174