Fındık Destekleme Müracaatları 31 Aralık Son

2016 yılı fındık alan bazlı destekleme müracaatları 31 Aralık tarihinde sona eriyor.

Fındık Destekleme Müracaatları 31 Aralık Son
banner195

Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İl Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di; Ba­kan­lı­ğı­mız­ca uy­gu­lan­mak­ta olan Fın­dık Üre­ti­ci­le­ri­ne Alan Bazlı Gelir Des­te­ği 2016 yılı mü­ra­ca­at­la­rı 31 Ara­lık 2016 ta­ri­hin­de sona ere­cek­tir. İlimiz Ala­çam, Ya­ka­kent, Bafra, Ata­kum, On­do­kuz­ma­yıs, İlka­dım, Canik, Tek­ke­köy, Çar­şam­ba, Terme, Ay­va­cık, Sa­lı­pa­za­rı ve Asar­cık il­çe­le­rin­de ruh­sat­lı alan­da fın­dık üre­ti­mi yapan ve Fın­dık Kayıt Sis­te­mi­ne ka­yıt­lı olan üre­ti­ci­le­ri­mi­zin bu ta­ri­he kadar il­gi­li İlçe Mü­dür­lük­le­ri­ne baş­vu­ru di­lek­çe­si ve fın­dık üre­ti­ci bel­ge­si ile mü­ra­ca­at­la­rı­nı yap­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.

2016 üre­tim yı­lın­da Çift­çi Kayıt Sis­te­mi ve Fın­dık Kayıt Sis­te­mi­ne ka­yıt­la­rı­nı yap­tır­mış veya gün­cel­le­miş olan ve ruh­sat­lı alan­lar­da fın­dık üre­ti­mi yapan üre­ti­ci­le­re 170 TL/da ödeme ya­pı­la­cak­tır.

Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­du­ri­yet ya­şa­ma­ma­la­rı için mü­ra­ca­at­la­rı­nı 31 Ara­lık 2016 ta­ri­hi­ne kadar il­gi­li İlçe Mü­dür­lük­le­ri­ne yap­ma­sı önem­le du­yu­ru­lur."
 

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2016, 10:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174