Kaymakam Arslan'dan Azgın'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Bafra Kay­ma­ka­mı Halis Ars­lan Altınova Ga­ze­te­si Yazı İşleri Genel Müdürü ve muhabiri Namık Azgın’a Geç­miş Olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.

Kaymakam Arslan'dan Azgın'a Geçmiş Olsun Ziyareti
Ani­den fe­na­la­şan ve has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Altınova Ga­ze­te­si Yazı İşleri Genel Müdürü ve muhabiri Namık Azgın’ı Bafra Kay­ma­ka­mı Halis Ars­lan ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı Mü­dü­rü Hasan İrer has­ta­ne­de zi­ya­ret etti. 

banner166
Bafra Kay­ma­ka­mı Halis Ars­lan ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma, da­ya­nış­ma Vakfı Mü­dü­rü Hasan İrer ile bir­lik­te ra­hat­sız­lık ge­çi­ren Altınova Ga­ze­te­si Yazı İşleri Genel Müdürü ve muhabiri Namık Azgın’ı Bafra Dev­let Has­ta­ne­si`nde zi­ya­ret ede­rek geç­miş olsun di­lek­le­rin­de bu­lun­du.

Kısa bir soh­bet yapan Bafra Kay­ma­ka­mı Halis Ars­lan ga­ze­te­ci mu­ha­bir Namık Azgın’a bir an önce iyi­le­şip sağ­lı­ğı­na tam an­la­mıy­la ka­vuş­tu­ğun­da ara­mı­za dön­me­ni bek­li­yo­ruz dedi.

Oktay BÜLBÜL 
Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2016, 11:08
banner152
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner162