VALİ YARDIMCISI VE DEKANDAN BAŞKAN YILMAZ'A VEDA ZİYARETİ

Emek­li­ye ay­rı­lan Vali Yar­dım­cı­sı Necmi Kurt ve İle­ti­şim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Nur­dan Taş­kı­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz'a veda zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.

VALİ YARDIMCISI VE DEKANDAN BAŞKAN YILMAZ'A VEDA ZİYARETİ
banner195

 Emek­li­ye ay­rı­lan Vali Yar­dım­cı­sı Necmi Kurt ve İle­ti­şim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Nur­dan Taş­kı­ran Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz'a veda zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar.
Görev sü­re­le­ri­ni ta­mam­la­ya­rak emek­li­ye ay­rı­lan Sam­sun Vali Yar­dım­cı­sı Faruk Necmi Kurt ve OMÜ İle­ti­şim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Nur­dan Taş­kı­ran veda zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Sam­sun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Yusuf Ziya Yıl­maz'ı da ma­ka­mın­da zi­ya­ret ede­rek Baş­kan Yıl­maz'a ve Bü­yük­şe­hir eki­bi­ne veda eden Kurt ve Taş­kı­ran, Sam­sun'da si­zin­le bir­lik­te bu şehre hiz­met etmek bizim için büyük onur oldu" di­ye­rek veda et­ti­ler.
Görev yap­tık­la­rı süre bo­yun­ca gös­ter­miş ol­duk­la­rı öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı Kurt ve Taş­kı­ran'a te­şek­kür eden Baş­kan Yıl­maz da, "Sayın Va­li­miz ve çok de­ğer­li ho­ca­mı­za bun­dan son­ra­ki ha­yat­la­rın­da ömür boyu sağ­lık­lı, mutlu, hu­zur­lu ve güzel yıl­lar di­li­yo­rum" dedi.
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 21:36
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174