MURAT DEMİR'İN KATİLİ YAKALANDI

Bafra'da bir mar­ke­tin ka­si­ye­ri­ni si­lah­la öl­dü­rüp ka­yıp­la­ra ka­rı­şan ci­na­yet zan­lı­sı ya­ka­lan­dı

MURAT DEMİR'İN KATİLİ YAKALANDI
banner195

 Po­li­sin her yerde ara­dı­ğı mas­ke­li soy­gun­cu­nun ka­si­ye­ri öl­dür­me anı gü­ven­lik ka­me­ra­sı gö­rün­tü­le­ri­nin ya­yın­lan­ma­sı ar­dın­dan zan­lı­nın ya­ka­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Bafra İlçesi Emi­re­fen­di Ma­hal­le­si Em­ni­yet Sokak'taki bir mar­ke­te müş­te­ri gibi gelen yüzü mas­ke­li bir kişi, satın alı­yor­muş gibi eline al­dı­ğı ürün­le­ri ka­si­ye­rin önüne koy­duk­tan si­la­hı­nı çı­ka­ra­rak, ka­si­yer Murat Demir'den (29) pa­ra­la­rı is­te­di. Ken­di­si­ne di­re­nen Murat Demir'e önce mar­ket için­de, pe­şin­den ko­şun­ca da mar­ke­tin önün­de ta­ban­cay­la ateş açan soy­gun­cu kaçtı. Ya­ra­la­nın­ca mar­ke­te giren ve ka­sa­nın ya­nın­da yere düşen Murat Demir, kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 

Demir'in mas­ke­li soy­gun­cu ta­ra­fın­dan vu­rul­ma anı ise mar­ke­tin gü­ven­lik ka­me­ra­sı ta­ra­fın­dan an­be­an kay­de­dil­di.

Alı­nan bil­gi­ye göre mas­ke­li katil S.T'nin ya­ka­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2014, 16:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174