HAK SAHİPLERİ TAPULARINI ALDI

Samsun’un Bafra Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında düzenlenen Tapu Dağıtım Töreni, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti.

HAK SAHİPLERİ TAPULARINI ALDI
banner195

        Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tapu dağıtım törenine; Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Bafra Kaymakamı Ali Katırcı, Bafra Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Volkan Yıldırım, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan  Hacıömeroğlu, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yiğit, Bafra Ziraat Odası Başkanı Sait Karagöl, Daire amirleri, mesleki oda temsilcileri, işadamları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

          11-17 Haziran 2014 Toprak Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında; Bafra Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi Tapu Dağıtım töreni, Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi.

"145 PARSELDEKİ PROBLEMLERİNDE, BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

    Bafra Ovası Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesi uygulanan Emenli Köyü çiftçilerinden Ali Rıza Varol proje köylüleri adına yaptığı konuşmada,"Bafra ovasında arazi toplulaştırma çalışmaları 2006 yılında başladı. Başlangıçta bizler böyle bir projenin gerçekleşeceğine inanmamıştık. Ancak projenin ilerleyen safhalarında yapılan gerek toplulaştırma çalışmaları, gerekse kanal ve yol çalışmaları hızlı bir şekilde ilerledi. Şükürler olsun ki; bugün tapularımızı alıyoruz. Gönül isterdi ki; ovamızdaki sulama sistemi, kapaklı sistem olsun. O zaman akıntı kanalları daha sistemli olacaktı" dedi.

                                   "9 MAHALLEMİZDE, TAPULULAŞMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞTIR"

      Bafra Ziraat Odası Başkanı Sait Karagöl ise,"20 ayrı mahallenin 2006 yılında tarım reformu genel müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış, 2009 yılında ise, faal olarak kanal ve kanaletlerin yapılmasına başlanmıştır. Halen çalışması devam eden projenin bugüne kadar, Örencik, Dedeli, Yörgüç, Yağmurca, Çetinkaya, Kaygusuz, Emenli, Harız Mahallesinin tapuya teşhis işlemleri tamamlanmıştır. Altınay Mahallesinin ise, bu hafta içinde tapu teşhisi tamamlandı" diye konuştu.   

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü  Kadir Güven, "Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğünce; Bafra ovasında yapılmakta olan katılımcı ve arazi toplulaştırma projeleri, 2006 yılından bu yana 20 yerleşim biriminde ve 14 bin hektar alanda yürütülmektedir. Bu proje ile 10 bin 305 çiftçimizin yaklaşık 13 bin tarım parselinde toplulaştırma projesi uygulanmış, 5 bin 103 parsele düşürülerek parsellerin şekli modern tarıma uygun hale getirilmiş, her parselin yola ve suya kavuşması sağlanmıştır. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, ekonomik olarak tarım yapılamayacak kadar parsellerin oluşması, tarım parsellerinde hissedar sayısının çok fazla olması, parseller arasında planlanmış yolların olmaması, parsellerin şeklinin düzgün olmaması, tek başına uygulanan sulama projeleriyle arazilerin daha da küçük parsellere bölünmüş olması gibi sebeplerle arazı toplulaştırma çalışmaları günümüzde önem kazanmaktadır"  diye konuşmasını tamamladı.

       Bafra Kaymakamı Ali Katırcı, Bafra ovası için hayati bir önemde olan bu çalışmaların sonuçlanma durumuna geldiğini söyledi.

      Bugün yolun çoğunun açıldığını belirten Kaymakam Katırcı,"Bafra olarak çiftçilerimiz, bu süreç içerisinde, birkaç yılı kapsayan süre de, sıkıntılar yaşadılar. Özellikle hem bir taraftan ovada çalışmaların yürümesi, hem DSİ'nin kanal çalışmaları, yol açılma çalışmaları ve bir taraftan da üretime devam etme gayretleriyle, süreç içerisinde çiftçilerimizle ilgili birimlerimizde, gerekli tedbirleri almaya gayret ettik.Tapu çalışmalarından sonra artık sıkıntılar, hukuki sürece aktarılmış olacak, olursa bu alanda sıkıntılar, vatandaşlarımız hukuk boyutunda, mahkemelerde bu konuyu çözebilecek.Bu çalışmalar yaklaşık 10 yıllık bir süreç içerisinde,bitirilme durumuna getirildi" dedi.     

    "ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİLEBİLİR BİR KONUMA TAŞIMALIYIZ"

 Samsun'a tarımsal arazi varlığı itibariyle bakıldığında  Türkiye'nin önemli illerinden birisi olduğunu belirten Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, " Samsun'a tarımsal arazi varlığı itibariyle bakıldığında Türkiye'nin önemli illerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Vezirköprü, Havza ve Ladik bölgeleri bizim tarımsal anlamda en önemli potansiyelimizin olduğu alanlarımızdır. Samsun'da tarımı daha ileri bir noktaya taşıyabilmek ve yapılan çalışmalarda yol haritasını belirlemek amacıyla Tarım Master Planı'nı gerçekleştirdik. Ziraat odalarımızla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle, Üniversitemizle ve birçok sektör temsilcisinin katkılarıyla biz Samsun'da Tarım Mastır Planı'nı hazırlayarak yol haritamızı ortaya koyduk. Bafra ilçemiz ve Bafra Ovası Kızılırmak Nehri etrafındaki tarımsal varlığımız Türkiye'nin önemli ovalarından, tarımsal varlığı olan noktalarından birisidir. Buradaki tarımsal üretimi daha üst noktalara taşıyabilmek, tarımda verimi artırabilmek için geçmiş yıllardan itibaren bu bölgede başlatılan sulama projeleri ve drenaj projeleri önemli ölçüde tamamlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışmalarda bugüne kadar çok önemli mesafeler alındı. Özellikle Bafra bölgemizde sulanabilir tarımsal arazi anlamında baktığımızda çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Birinci kısım sağa sahil sulama kapsamında bu güne kadar 13 bin 240 hektarlık alan sulamaya açıldı. Sol sahil sulama kapsamında 8 bin hektarlık alan sulamaya açıldı. 2014 yılı sonuna kadar da 4 bin 264 hektarlık alanın sulamaya açılması hedefleniyor. Bunlarda gerçekleştirildiğinde toplamda 16 bin 764 hektarlık alan sulamaya açılmış olacaktır.Bafra ovası ikinci kısım sağa sahil proje çalışmaları devam ediyor.  Bu 19 Mayıs ilçemizin sınırları kapsamında yer alan yaklaşık 1970 hektarlık bir alanı hedeflemektedir. Yakın tarihde temelin attığımız 19 Mayıs ilçemizde gerçekleştirilecek olan 19 Mayıs Barajı da Bafra ilçemiz sınırları içerisinde yaklaşık 6 bin 850 hektarlık bir alanı sulayacaktır. Bütün bu projelere baktığımızda Bafra ilçemizde 21 bin 240 hektarlık alan sulamaya açılmış olacaktır. 17 bin 584 hektarlık alanda da sulama çalışmaları devam edecektir. Bunların hepsi tamamlandığında 38 bin 234 hektarlık bir çalışma gerçekleştirilecektir.Değerli Katılımcılar; önceki tarihlerde başlayan ve özellikle son yıllarda büyük ivme kazanarak devam eden bu yatırımlarımızda şu ana kadar ön görülen proje tutarı 550 milyon liradır. Bu güne kadar önemli bir kısmı harcanmıştır. Bu bölgede tarımın daha iyi bir noktaya taşınması adına bu çalışmalar sürdürülmektedir.  Bölgemizde özellikle taşkın koruma amaçlı olarak da Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün yürüttüğü 10 önemli büyük proje var. Bunların 8'i tamamlandı 2 tanesi de devam etmektedir. Bu projelerin de yaklaşık maliyeti 20 milyon civarındadır. Bugün bu arazilerden daha fazla verim alabilme adına tarımsal parsellerin maksimum faydayı sağlayabilecek büyüklükte olmaları adına arazi toplulaştırması çalışmaları sonucunda hak sahibi olan çiftçilerimize tapularını vereceğiz. Özellikle bu çalışma tarımsal verimliliğin daha en üst noktalara taşınması, tarımsal parsellerin olması gereken standartlarda, büyüklükte olmaları bakımından çok önemli bir çalışmadır. Bu anlamda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kapsamında başlatılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından devam ettirilen bu projede bugün artık sonuna gelmiş durumdayız. Bölgenin kalkınması, gelişmesi ve tarımdan alınacak verimin en üst noktaya çıkması bakımından da çok önemli katkıları beraberinde getirecektir. Samsun'daki tarımsal üretimimiz daha üst noktalara taşınmış olacak ve buradan elde edilecek gelirlerle ülke ekonomisine de önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. Artık biz Samsun'da sadece kendimize yeten, ülke içerisinde ürettiğimiz ürünleri satan bir bakış açısından ihracata dayalı bir üretim modeline, ihracata dayalı bir gıda organize sanayi bölgesi modeline doğru geçmek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan üretim miktarlarımızı artırmak, verimliliğimizi daha üst noktalara taşımak ve ürettiğimiz bu ürünleri de ihraç edilebilir bir konuma taşımak noktasındayız. Bu anlamda yapılan bu çalışmaların da hem bölgedeki çiftçimize, hem Bafra ve Samsun'umuzun ekonomisine, hem de ülke ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır. Bu projede ve bu güne kadar geçen sürede emeği olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

      Konuşmaların ardından Bafra Belediyesi Halk Oyunları Ekibi (İhtiyar Delikanlılar Folklor Ekibi) bir gösteri yaptı. Folklor gösterisinin ardından Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ve protokol üyeleri tarafından, halk sahibi vatandaşlara tapuları dağıtıldı.

         NAMIK AZGIN 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174