SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL YAPTI

Samsun İli Bafra İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin‘2013 yılı çalışmalarının değerlendirileceği olağan mali genel kurul toplantısı, Bafra Ziraat Odası Toplantı Salonunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcileri İcabi Çağan ve Muhammed Öztürk gözetiminde yapıldı.

SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURUL YAPTI
banner195

     Yönetim Kurulunca 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu' nun 10. Maddesindeki niteliklere ve üye kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak, hazırlanan ve üyelerin incelemesine sunulan üyeler listesinde kayıtlı 1621 üyeden, 41 üyenin hazır bulunduğu, ancak, ertelenen toplantı olması nedeniyle çoğunluk şartının aranmayacağı bildirildi. Saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşının okunmasından sonra Samsun İli Bafra İlçesi Süt Üreticileri Birliğinin olağan genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sait Karagöl'ün açılış konuşmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Recep Ali İyigün yaptı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu başkan Sait Karagöl tarafından okundu ve oy birliğiyle ibra edildi. Denetleme Kurulu Raporu başkan Emin Çay tarafından okundu ve oy birliğiyle ibra edildi.2013 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider cetveli Birlik muhasebecisi tarafından okundu ve oy birliğiyle ibra edildi. 

       2014 yılına ait tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı Sait Karagöl tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bakanlıkça yetkilendirilen yeminli mali müşavirlere (REPORT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM ANONİM ŞİRKETİ ) yaptırılan ve olumlu görüş içeren "Mali Denetim raporu" nun mevcut olduğu anlaşıldı ve divana sunularak dosyasına kondu.  İç ve dış kaynaklı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kaynaklı, AB ve İPARD projelerinin yaptırılması ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususları görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Birlik üyelerinin üretmiş olduğu ürünler ile ilgili yapılacak faaliyetlerde yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu üyelerine verilecek yolluk, huzur hakkı ve ücretlerin tespiti hususu görüşüldü. Yönetim kurulu başkanına Birlik faaliyet ve çalışmaları için harcadığı emek ve mesai karşılığında aylık üç asgari ücret karşılığında maaş ödenmesine, yönetim kurulu üyeleri için ayda üç toplantıdan fazla olmamak üzere toplantı başına her yönetim kurulu üyesine ayrı ayrı olmak üzere 50 TL ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi,

      Birliğin tarımsal yayım ve Danışmanlık hizmetleri ve diğer faaliyetlerle ilgili olarak şirket kurma, kurulmuş şirkete ortak olunması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususları görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Birlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş, araç alımı, inşaat yapılması, alınması-satılması veya kiralanması, ipotek alınması-verilmesi, birlik adına kredi alınması, birlik bünyesinde danışman, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri ve diğer personellerin işa alınması ve çalıştırılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.  

      Süt desteği, Anaç sığır desteği, Buzağı desteği ve diğer desteklerle ilgili olarak T.C. Ziraat  Bankası hesabına gelen desteklemelerin yönetim kurulunca alınması ve yasal kesintilerin, giriş aidatlarının, yıllık aidatların ve yapılacak her türlü bağışların  belirlenmesi ve birlik adına kesilebilmesi için  yönetim kuruluna yetki verilmesi hususları  görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul  edildi. Üyelere yapılan ve yapılacak olan hizmetlere karşılık alınacak hizmet bedeli görüşüldü. Üyelere yapılan her türlü devlet desteklerinden % 8'e kadar hizmet bedeli alınması hususları görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi. Birlik ve üyelerin adına kredi kuruluşlarından kredi talebinde bulunmak, her türlü temlik vermek ve almak, kredi kuruluşlarının isteyeceği hukuki işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususları görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi. Birlik üyelerinin üretmiş olduğu ürünlerin satılması ve üyelerimize uygun fiyatta yem ve hayvansal ürün maddelerinin satılması ile ilgili satış yerleri açılması-işletilmesi ve uzun süreli olarak bu işletmelerin kiralanması, kira süresinin tespiti, kiranın sona erme hallerinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususları görüşüldü ve anılan hususlarda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Birlik bünyesinde faaliyet göstermek üzere Birlik adına iktisadi işletme kurulması ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşüldü ve anılan hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle kabul edildi. Üreticiler adına alınacak desteklemelerin üreticilerin süt bedelleri ve devlet desteklerinden kesilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlar görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

       Yıllık aidatların belirlenmesi ve hangi dönemlerde tahsil edileceği hususu görüşüldü.  Üyelik aidatının gerçek kişiler için 120 TL,  giriş aidatının da 120 TL olması, tüzel kişiler için ise giriş aidatının 500 TL, yıllık aidatın ise 500 TL olması ve tahsilât takvimini yapması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.  Bağımsız Denetim uzmanı mali müşavir Atilla Tekcan söz alarak soğuk zincir ve iktisadi faaliyetler hakkında genel kurul üyelerine açıklayıcı bilgiler verdi.

                  NAMIK AZGIN 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174