Sam­suns­por'da Bü­yük­şe­hir Ga­zi­an­teps­por maçı ha­zır­lık­la­rı

Sam­suns­por, TFF 1. Lig'in 7. haf­ta­sın­da 16 Ekim Pazar günü dep­las­man­da Bü­yük­şe­hir Ga­zi­an­teps­por ile ya­pa­ca­ğı maçın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü.

Sam­suns­por'da Bü­yük­şe­hir Ga­zi­an­teps­por maçı ha­zır­lık­la­rı
banner195

 Sam­suns­por, TFF 1. Lig'in 7. haf­ta­sın­da 16 Ekim Pazar günü dep­las­man­da Bü­yük­şe­hir Ga­zi­an­teps­por ile ya­pa­ca­ğı maçın ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dür­dü.

Kır­mı­zı-be­yaz­lı ekip, ant­re­nör Kenan Yelek yö­ne­ti­min­de Nuri Asan Te­sis­le­ri'ndeki kon­dis­yon sa­lo­nun­da ça­lış­tı. Kül­tür fizik ha­re­ket­le­ri yapan fut­bol­cu­lar, daha sonra ağır­lık ve kuv­vet ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Hafif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Can­berk Aydın, ta­kım­dan ayrı koştu.

Sam­suns­por, akşam sa­at­le­rin­de de ba­sı­na ka­pa­lı tak­tik ça­lış­ma­sı ya­pa­cak.

Öte yan­dan, Sam­suns­por'da tek­nik di­rek­tör ara­yış­la­rı sü­rü­yor. Kulüp baş­ka­nı Er­kurt Tutu'nun, Bü­yük­şe­hir Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da ta­kı­mın ba­şın­da bir tek­nik adam bu­lun­ma­sı için ara­yış­la­rı­nı yo­ğun­laş­tır­dı­ğı öğ­re­nil­di.
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2016, 19:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174