“Tasarı Kanun dışıdır, Hukuk İhlalidir”

DOS-Demokratik Ofis Sen Samsun İl Başkanı Fevzi Gül, “Memurların iş güvencesini ortadan kaldıran ve iş haddi fes edilen memura mahkeme yolunun kapatılması ne demokrasi, ne de hukuk ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bu şekilde hazırlanan bir tasarının yasallaşması hukuk ihlali olur” dedi.

 “Tasarı Kanun dışıdır, Hukuk İhlalidir”

       Halen Başbakanlıkta bulunan ve kamu çalışanlarının sendikalarına dahi gösterilmeyen yeni Kanun tasarısı ile yaklaşık 2 milyon memurun iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılacağını belirten Samsun Dos-Demokrasisi İl Başkanı Fevzi Gül, konu hakkında basın açıklaması yaparak şunları söyledi. Gül, " memurlar da özel sektörde olduğu gibi amirlerince yeterli görülmedikleri zaman, ya da amirlerin keyfi tutum ve davranışlarından ötürü işlerini kaybedebileceklerdir. İş haddi fes edilen memura mahkeme yolunun kapatılması ne demokrasi, ne de hukuk devleti ile bağdaşmadığı gibi, bu tasarısının kanunlaşması hukuk devleti ilkesini de ortadan kaldırmaktadır. Bu tasarıyı ortaya koyanlara ya da sunanlara sormak istiyoruz sizin asıl amacınız nedir? Bu kanun tasarısını yasallaştırarak kamu çalışanlarına gözdağı vermek ve korku imparatorluğu mu yaratmak amacınız? Nedir yapmak istediğiniz, kölelik sistemini mi kurmaya çalışıyorsunuz? Amacınızın ne olduğunu açık ve net bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşınız ki bizlerde sizlerin niyetini açık ve net bir şekilde bilelim. Tasarıya adeta makyaj yaparcasına ve kendinize göre bir iki güzel gelişme ekleyerek memurun da gözünü kulağını boyayacağını mı sandınız. Tasarıdaki asıl amacınızın hizmetlerin özelleştirilerek taşeronlaşmanın yaygınlaştırılması mıdır? Ya da daha sonra da özelleştirme adımları atılarak ve sosyal devletin gereği olan hizmetler taşeron firmalar eliyle mi gördürülecektir. Bütün bunlar kamuoyuna anlatılmalı ve açıklanmalıdır" diye konuştu. 

             Gül, "üç milyon çalışanın en önemli kazanımı olan iş güvencesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken, tasarıdan dolayı kaygı ve rahatsızlık duyan, sendikaların seslerini çıkarması ve toplumdan yükselen diğer sesler yetkili sendikayı rahatsız etmiştir. Çalışanların haklarını savunması gereken Yetkili Sendikanın, bu tasarıya en başta karşı çıkması gerekirken sesi çıkanlardan rahatsızlık duyması ne hicaptır. Çalışanların iş güvencesi ellerinden alınırken iktidara karşı sesini çıkaramayan Yetkili sendika başkanı, hükümetin sözcüsü üslubuyla televizyon kanallarında bu kanun tasarısının izahını yapmaya ve kendilerini aklamaya çalışıyor. Gerek imza attıkları toplu sözleşmeyle memurlara verdikleri maddi zararı, gerekse çalışanların iş güvencesinin ellerinden alınmasına karşı takındıkları riyakar tutumun hesabını kamu çalışanları bu yetkili sendikadan soracaklardır. Hiçbir kimse ama hiç kimse kamu çalışanlarını aptal yerine koymaya kalkmasın. Kamu çalışanlarını aptal, cahil ya da korkak olarak görenler bunun hesabını bir gün vereceklerdir. Ve ne yazık ki, kamu çalışanlarının emeğini, hakkını, hukukunu koruması gereken yetkili konfederasyon, adeta hükümetin siyasal çıkarını koruyarak ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur! Artık Kamu Çalışanlarımız gerçeği görmelidirler ve üyesi bulundukları sendika ile olan bağlılıklarını yeniden gözden geçirerek, sendikalarını sorgulamalı ve geleceklerini karartmamalıdırlar" şeklinde konuştu.

   NAMIK AZGIN 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner151

banner174